کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏آثاري از كمال الملك و بهزاد+‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران

کتاب ‏آثاري از كمال الملك و بهزادنویسنده ‏- در انتشارات ‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران ‏-

صفحه شمار : ‏بدون شماري گذاري

ناشر : ‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آثاري از كمال الملك و بهزاد

‏رديف : ‏۳۱

کتاب ‏آثاري از كمال الملك و بهزاد ‏- انتشارات ‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران ‏-

صفحه شمار : ‏بدون شماري گذاري

ناشر : ‏شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آثاري از كمال الملك و بهزاد

‏رديف : ‏۳۲

کتاب ‏آخرين اطلاعات جهان پزشكي ‏ايسادور روزنفلد انتشارات ‏همشهري ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج. ،۲جدول

ناشر : ‏همشهري

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏رضاحسيني

نام پديد آورنده : ‏ايسادور روزنفلد

عنوان : ‏آخرين اطلاعات جهان پزشكي

‏رديف : ‏۳۳

کتاب ‏آخرين اطلاعات جهان پزشكي ‏نويسنده ايسادور روزنفلد انتشارات ‏انتشارات همشهري ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۲۸ ص.

ناشر : ‏انتشارات همشهري

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم واحد ترجمه رسانه هاي خارجي روزنامه همشهري

نام پديد آورنده : ‏نويسنده ايسادور روزنفلد

عنوان : ‏آخرين اطلاعات جهان پزشكي

‏رديف : ‏۳۴

کتاب ‏آخرين تابستان كنيگزور ‏نوشته هرمان هسه انتشارات ‏اساطير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۲ ص

ناشر : ‏اساطير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عبدالحسين شريفيان

نام پديد آورنده : ‏نوشته هرمان هسه

عنوان : ‏آخرين تابستان كنيگزور

‏رديف : ‏۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz