کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏اصول صحيح و علمي تمرين ويژه مربيان ،ورزشكاران و دانشجويان تربيت بدني و علوم ورز

کتاب ‏اصول صحيح و علمي تمرين ويژه مربيان ،ورزشكاران و دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي نویسنده ‏تاليف محمدرضا رمضان پور در انتشارات ‏شركت به نشر ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۲۱۶ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏شركت به نشر

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدرضا رمضان پور

عنوان : ‏اصول صحيح و علمي تمرين ويژه مربيان ،ورزشكاران و دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۳۹۶

کتاب ‏اصول علم تغذيه ‏آزاده امين پور،گيتي صديق انتشارات ‏انتشار ‏تهران

صفحه شمار : ‏پانزده ،۳۸۶ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏انتشار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏آزاده امين پور،گيتي صديق

عنوان : ‏اصول علم تغذيه

‏رديف : ‏۳۹۷

کتاب ‏اصول علمي آموزش بدمينتون ‏تهيه و تنظيم منوچهر ياوري انتشارات ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۴۲ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم منوچهر ياوري

عنوان : ‏اصول علمي آموزش بدمينتون

‏رديف : ‏۳۹۸

کتاب ‏اصول علمي آموزش بدمينتون ‏تهيه و تنظيم منوچهر ياوري انتشارات ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۴۲ ص :. مصور، عكس

ناشر : ‏فدراسيون بدمينتون جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم منوچهر ياوري

عنوان : ‏اصول علمي آموزش بدمينتون

‏رديف : ‏۳۹۹

کتاب ‏اصول علمي تمرينات ورزشي : آماده سازي بدن بوسيله تمرينات اينتروال ‏ترجمه و تنطيم ايرج احرابي فرد انتشارات ‏مثسسه انتشارات دانش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۴ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏مثسسه انتشارات دانش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تنطيم ايرج احرابي فرد

عنوان : ‏اصول علمي تمرينات ورزشي : آماده سازي بدن بوسيله تمرينات اينتروال

‏رديف : ‏۴۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz