کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏تاريخ جام جهاني تا ۱۹۷۸ از ‏اثر مايكل آرگر+‏۱۳۲ ص :. عكس

کتاب ‏تاريخ جام جهاني تا ۱۹۷۸نویسنده ‏اثر مايكل آرگر در انتشارات ‏۱۳۲ ص :. عكس ‏-

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏۱۳۲ ص :. عكس

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه منصور حسيني حميد خرمي

نام پديد آورنده : ‏اثر مايكل آرگر

عنوان : ‏تاريخ جام جهاني تا ۱۹۷۸

‏رديف : ‏۷۸۱

کتاب ‏تاريخچه كشتي ايران و جهان ‏تاليف حجت الله معظمي پور انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهرنا

صفحه شمار : ‏۲ ج :. عكس

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهرنا

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حجت الله معظمي پور

عنوان : ‏تاريخچه كشتي ايران و جهان

‏رديف : ‏۷۸۲

کتاب ‏تاريخچه كشتي ايران و جهان ‏تاليف حجت الله معظمي پور انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهرنا

صفحه شمار : ‏۲ ج :. عكس

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهرنا

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حجت الله معظمي پور

عنوان : ‏تاريخچه كشتي ايران و جهان

‏رديف : ‏۷۸۳

کتاب ‏تاريخچه واليبال قم ‏محمود البرزيان انتشارات ‏سپاس ‏قم

صفحه شمار : ‏۲۰۵ ص

ناشر : ‏سپاس

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمود البرزيان

عنوان : ‏تاريخچه واليبال قم

‏رديف : ‏۷۸۴

کتاب ‏تاريخچه وزنه برداري : پيدايش وزنه برداري تا مسابقات جهاني و آسيايي تهران ۱۳۴۴ ‏از اسماعيل كدخدازاده انتشارات ‏[چاپ پيروز] ‏-

صفحه شمار : ‏۱۱۷ ص.

ناشر : ‏[چاپ پيروز]

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏از اسماعيل كدخدازاده

عنوان : ‏تاريخچه وزنه برداري : پيدايش وزنه برداري تا مسابقات جهاني و آسيايي تهران ۱۳۴۴

‏رديف : ‏۷۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz