کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏حركت درماني : پيشگيري ،توانبخشي و درمان از ‏رولف گاستاوسن+‏آستان قدس رض

کتاب ‏حركت درماني : پيشگيري ،توانبخشي و درماننویسنده ‏رولف گاستاوسن در انتشارات ‏آستان قدس رضوي ،موسسه چاپ و انتشارات ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۷۶ ص :. مصور

ناشر : ‏آستان قدس رضوي ،موسسه چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه احمد ابراهيمي عطري

نام پديد آورنده : ‏رولف گاستاوسن

عنوان : ‏حركت درماني : پيشگيري ،توانبخشي و درمان

‏رديف : ‏۱۱۴۱

کتاب ‏حركت درماني ،پيشگيري ،توانبخشي و درمان ‏رولف گاستاوسن انتشارات ‏شركت به نشر ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۷۶ ص :. مصور،نمودار

ناشر : ‏شركت به نشر

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه احمد ابراهيمي عطري

نام پديد آورنده : ‏رولف گاستاوسن

عنوان : ‏حركت درماني ،پيشگيري ،توانبخشي و درمان

‏رديف : ‏۱۱۴۲

کتاب ‏حركت درماني در آب ‏نوشته آندريا بيتس ،نورم هانسون انتشارات ‏انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏ترجمه رضا مهدوي نژاد،رويا بهارلويي

نام پديد آورنده : ‏نوشته آندريا بيتس ،نورم هانسون

عنوان : ‏حركت درماني در آب

‏رديف : ‏۱۱۴۳

کتاب ‏حركت درماني عمومي ‏تاليف صوفيا نقدي دورباطني انتشارات ‏ارجمند ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۲ ص :. مصور

ناشر : ‏ارجمند

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف صوفيا نقدي دورباطني

عنوان : ‏حركت درماني عمومي

‏رديف : ‏۱۱۴۴

کتاب ‏حركت درماني ويژه نوزادان و كودكان ضعيف ‏تاليف و ترجمه صدرالدين شجاع الدين انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏ب ،۱۱۰ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه صدرالدين شجاع الدين

عنوان : ‏حركت درماني ويژه نوزادان و كودكان ضعيف

‏رديف : ‏۱۱۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz