کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏درآمدي بر علم تربيت بدني و ورزش از ‏تتليف محمد پوركياني+‏دانشگاه ق

کتاب ‏درآمدي بر علم تربيت بدني و ورزشنویسنده ‏تتليف محمد پوركياني در انتشارات ‏دانشگاه قم و انتشارات اشراق ‏قم

صفحه شمار : ‏۲۰۰ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه قم و انتشارات اشراق

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف محمد پوركياني

عنوان : ‏درآمدي بر علم تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۱۲۵۱

کتاب ‏درآمدي بر فلسفه طب ‏نوشته هنريك ر .ولف، استيگ آندر پدرسون ، ريبن روزنبرگ انتشارات ‏طرح و ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۸ ص :. مصور

ناشر : ‏طرح و

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه همايون مصلحي

نام پديد آورنده : ‏نوشته هنريك ر .ولف، استيگ آندر پدرسون ، ريبن روزنبرگ

عنوان : ‏درآمدي بر فلسفه طب

‏رديف : ‏۱۲۵۲

کتاب ‏درآمدي بر فلسفه طب ‏نوشته هنريك ر .ولف،استيگ آندر پدرسون ،ريبن روزنبرگ انتشارات ‏طرح و ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۸ ص :. مصور

ناشر : ‏طرح و

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه همايون مصلحي

نام پديد آورنده : ‏نوشته هنريك ر .ولف،استيگ آندر پدرسون ،ريبن روزنبرگ

عنوان : ‏درآمدي بر فلسفه طب

‏رديف : ‏۱۲۵۳

کتاب ‏درآمدي بر كتابداري ‏ترجمه و اقتباس حسين مختاري معمار انتشارات ‏نشر قو ‏شيراز

صفحه شمار : ‏دوازده ،۲۰۴ص

ناشر : ‏نشر قو

محل نشر : ‏شيراز

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و اقتباس حسين مختاري معمار

عنوان : ‏درآمدي بر كتابداري

‏رديف : ‏۱۲۵۴

کتاب ‏درام نويسان جهان ‏تاليف منصور خلج انتشارات ‏برگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج.

ناشر : ‏برگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف منصور خلج

عنوان : ‏درام نويسان جهان

‏رديف : ‏۱۲۵۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz