کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏شنا از ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ، ارنست ديليو .مگلسكو، آلن

کتاب ‏شنانویسنده ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ، ارنست ديليو .مگلسكو، آلن بي . ريچاردسون در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏-

صفحه شمار : ‏۴۰۲ ص :. مصور، جدول ، عكس ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گاييني[… وديگران] ف با همكاري بهرام پازوكي

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ، ارنست ديليو .مگلسكو، آلن بي . ريچاردسون

عنوان : ‏شنا

‏رديف : ‏۱۷۵۶

کتاب ‏شنا ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ، ارنست ديليو .مگلسكو، آلن بي . ريچاردسون انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏-

صفحه شمار : ‏۴۰۲ ص :. مصور، جدول ، عكس ، نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏-

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گاييني[… وديگران] ف با همكاري بهرام پازوكي

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ، ارنست ديليو .مگلسكو، آلن بي . ريچاردسون

عنوان : ‏شنا

‏رديف : ‏۱۷۵۷

کتاب ‏شنا ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ،ارنست دبيلو .مگلسكو،آلن بي . ريچارسون انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۰۲ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمان عباسعلي گاييني [… وديگران]

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان ديويد ال . كاستيل ،ارنست دبيلو .مگلسكو،آلن بي . ريچارسون

عنوان : ‏شنا

‏رديف : ‏۱۷۵۸

کتاب ‏شنا :تاريخچه ، اصول مكانيكي ، روش تدريس ، مربي گري ‏نگارش عبدالمهدي رشيدپور انتشارات ‏روزبهان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۹ ص :. مصور، جدول ، نمودار

ناشر : ‏روزبهان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نگارش عبدالمهدي رشيدپور

عنوان : ‏شنا :تاريخچه ، اصول مكانيكي ، روش تدريس ، مربي گري

‏رديف : ‏۱۷۵۹

کتاب ‏شنا :تاريخچه ،اصول مكانيكي ،روش تدريس ،مربي گري ‏نگارش عبدالمهدي رشيدپور انتشارات ‏روزبهان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۹ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏روزبهان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نگارش عبدالمهدي رشيدپور

عنوان : ‏شنا :تاريخچه ،اصول مكانيكي ،روش تدريس ،مربي گري

‏رديف : ‏۱۷۶۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz