کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏فهرست توصيفي آثار دكتر شريعتي از ‏عبدالرحيم قنوات+‏جهاد دانشگاه

کتاب ‏فهرست توصيفي آثار دكتر شريعتينویسنده ‏عبدالرحيم قنوات در انتشارات ‏جهاد دانشگاهي دانشگاه مشهد ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۹۱ ص

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي دانشگاه مشهد

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عبدالرحيم قنوات

عنوان : ‏فهرست توصيفي آثار دكتر شريعتي

‏رديف : ‏۲۰۹۶

کتاب ‏فهرست توصيفي نمايشنامه هاي مذهبي ايراني مضبوط در كتابخانه واتيكان ‏- انتشارات ‏موسسه فرهنگي گسترش هنر ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۰ ص.

ناشر : ‏موسسه فرهنگي گسترش هنر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه جابر عناصري

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فهرست توصيفي نمايشنامه هاي مذهبي ايراني مضبوط در كتابخانه واتيكان

‏رديف : ‏۲۰۹۷

کتاب ‏فهرستگان ديسكهاي نوري مراكز آموزشي و تحقيقاتي ايران ‏تهيه و تدوين حميد دليلي انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۰ص

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تدوين حميد دليلي

عنوان : ‏فهرستگان ديسكهاي نوري مراكز آموزشي و تحقيقاتي ايران

‏رديف : ‏۲۰۹۸

کتاب ‏فهرستگان كتابهاي بريل ايران ‏تهيه و تنظيم شيرين تعاوني خالقي انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏پانزده ،۲۹۶ ص

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏با همكاري ايراندخت عزيزي

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم شيرين تعاوني خالقي

عنوان : ‏فهرستگان كتابهاي بريل ايران

‏رديف : ‏۲۰۹۹

کتاب ‏فهرست مستند اسامي مشاهير و مولفان ‏ويراستار فرشته مولوي انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏با همكاري شهره دريايي ، مرضيه هدايت

نام پديد آورنده : ‏ويراستار فرشته مولوي

عنوان : ‏فهرست مستند اسامي مشاهير و مولفان

‏رديف : ‏۲۱۰۰

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz