کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏فوتبال : تكنيكهاي فردي براي جوانان از ‏تتليف[ يوگن دبليو براون] +‏نشر سنبله

کتاب ‏فوتبال : تكنيكهاي فردي براي جواناننویسنده ‏تتليف[ يوگن دبليو براون] در انتشارات ‏نشر سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏[۶۸ ]ص. ،مصور،جدول

ناشر : ‏نشر سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه فريدون معيني

نام پديد آورنده : ‏تتليف[ يوگن دبليو براون]

عنوان : ‏فوتبال : تكنيكهاي فردي براي جوانان

‏رديف : ‏۲۰۷۶

کتاب ‏فوتبال : تمريناتي براي موفقيت ‏تاليف رولف ويرهد انتشارات ‏دانشگاه اروميه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۸ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه اروميه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين ميرحسن سيدعامري ،سيما مديرخامنه

نام پديد آورنده : ‏تاليف رولف ويرهد

عنوان : ‏فوتبال : تمريناتي براي موفقيت

‏رديف : ‏۲۰۷۷

کتاب ‏فوتبال : تمرين ،تكنيك،تاكتيك ‏مولفين گرو بيزانس ،گونار گريش انتشارات ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۴۱۷ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه مجيد جلالي فراهاني

نام پديد آورنده : ‏مولفين گرو بيزانس ،گونار گريش

عنوان : ‏فوتبال : تمرين ،تكنيك،تاكتيك

‏رديف : ‏۲۰۷۸

کتاب ‏فوتبال ،خشونت ،سياست ‏هوشنگ فتحي ه . پيروز انتشارات ‏مجرد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۰-[۸ ]ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏مجرد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏هوشنگ فتحي ه . پيروز

عنوان : ‏فوتبال ،خشونت ،سياست

‏رديف : ‏۲۰۷۹

کتاب ‏فوتبال ،خشونت ،هويت اجتماعي ‏- انتشارات ‏معاونت آموزشي ناجا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۶ص.

ناشر : ‏معاونت آموزشي ناجا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه معاونت آموزشي ناجا،اداره كل پژوهش و تاليفات.

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏فوتبال ،خشونت ،هويت اجتماعي

‏رديف : ‏۲۰۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz