کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏فوتبال : روشهاي مربيگري مثثر از ‏تتليف[ بوگن دبليو .براون] +‏نشر سنبل

کتاب ‏فوتبال : روشهاي مربيگري مثثرنویسنده ‏تتليف[ بوگن دبليو .براون] در انتشارات ‏نشر سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۳۲ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نشر سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه فريدون معيني

نام پديد آورنده : ‏تتليف[ بوگن دبليو .براون]

عنوان : ‏فوتبال : روشهاي مربيگري مثثر

‏رديف : ‏۲۰۸۶

کتاب ‏فوتبال : سازماندهي فصل بازي ‏تتليف[ يوگن دبليون براون] انتشارات ‏نشر سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۸۸ ص :. جدول

ناشر : ‏نشر سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه فريدون معيني

نام پديد آورنده : ‏تتليف[ يوگن دبليون براون]

عنوان : ‏فوتبال : سازماندهي فصل بازي

‏رديف : ‏۲۰۸۷

کتاب ‏فوتبال : طب ورزش و تمرين ‏تتليف[ يوگن دبليو براون] انتشارات ‏نشر سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۳۲ ص :. جدول

ناشر : ‏نشر سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه فريدون معيني

نام پديد آورنده : ‏تتليف[ يوگن دبليو براون]

عنوان : ‏فوتبال : طب ورزش و تمرين

‏رديف : ‏۲۰۸۸

کتاب ‏فوتبال طب ورزشي و تمرين ‏[نويسنده يوكن دبليو،براون] انتشارات ‏نشر سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۳۲ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نشر سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏مترجم فريدون معيني

نام پديد آورنده : ‏[نويسنده يوكن دبليو،براون]

عنوان : ‏فوتبال طب ورزشي و تمرين

‏رديف : ‏۲۰۸۹

کتاب ‏فوتبال : قوانين بازي فوتبال جوانان ‏تتليف[ يوگن دبليو براون] انتشارات ‏نشر سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۸۷ ص.

ناشر : ‏نشر سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه منوچهر نظري

نام پديد آورنده : ‏تتليف[ يوگن دبليو براون]

عنوان : ‏فوتبال : قوانين بازي فوتبال جوانان

‏رديف : ‏۲۰۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz