کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏مجموعه مقالات همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي از ‏به

کتاب ‏مجموعه مقالات همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتينویسنده ‏به كوشش جواد ميزبان در انتشارات ‏دانشگاه فردوسي مشهد ‏مشهد

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏دانشگاه فردوسي مشهد

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏به كوشش جواد ميزبان

عنوان : ‏مجموعه مقالات همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي

‏رديف : ‏۲۵۴۶

کتاب ‏مجموعه مقررات داوري ‏تهيه و تنظيم كميته داوران فدراسيون كشتي انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۳ ص

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم كميته داوران فدراسيون كشتي

عنوان : ‏مجموعه مقررات داوري

‏رديف : ‏۲۵۴۷

کتاب ‏مجموعه نسخه هاي خطي فارسي فرهنگستان علوم جمهورس ازبكستان مجلدات ۶-۱ ‏- انتشارات ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج

ناشر : ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم عارف رمضان

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه نسخه هاي خطي فارسي فرهنگستان علوم جمهورس ازبكستان مجلدات ۶-۱

‏رديف : ‏۲۵۴۸

کتاب ‏مجموعه ي قوانين و مقررات سازمان بازرسي كل كشور به انضمام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‏- انتشارات ‏سازمان بازرسي كل كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۹ ص.

ناشر : ‏سازمان بازرسي كل كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏مجموعه ي قوانين و مقررات سازمان بازرسي كل كشور به انضمام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

‏رديف : ‏۲۵۴۹

کتاب ‏مجموغه اطلاعات ورزشي ‏جمع آوري و تدوين منوچهر ياوري ،پروانه ناييني انتشارات ‏دفتر امور مشترك فدراسيونهاي ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۸۱ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏دفتر امور مشترك فدراسيونهاي ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏جمع آوري و تدوين منوچهر ياوري ،پروانه ناييني

عنوان : ‏مجموغه اطلاعات ورزشي

‏رديف : ‏۲۵۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz