کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏مهارتهاي فوتبال : آموزش نفر به نفر فوتبال براي كودكان و نوجوانا

کتاب ‏مهارتهاي فوتبال : آموزش نفر به نفر فوتبال براي كودكان و نوجواناننویسنده ‏نوشته رالف برمر در انتشارات ‏به نشر ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۳۵ ص :. مصور

ناشر : ‏به نشر

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه وحيد كريم داديان

نام پديد آورنده : ‏نوشته رالف برمر

عنوان : ‏مهارتهاي فوتبال : آموزش نفر به نفر فوتبال براي كودكان و نوجوانان

‏رديف : ‏۲۷۲۶

کتاب ‏مي خواهم قهرماني شوم : راهنماي كاربردي مصرف مكمل هاي غذايي در ۲۳ رشته ورزشي ‏تاليف اباذر حبيبي نيا انتشارات ‏چهر ‏تهران

صفحه شمار : ‏و،۱۱۹ ص.

ناشر : ‏چهر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف اباذر حبيبي نيا

عنوان : ‏مي خواهم قهرماني شوم : راهنماي كاربردي مصرف مكمل هاي غذايي در ۲۳ رشته ورزشي

‏رديف : ‏۲۷۲۷

کتاب ‏ميراث پهلواني ‏تاليف ابراهيم مختاري ،هدي صابر انتشارات ‏مركز نشر و تحقيقات قلم آشنا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۴۷ ص :. عكس

ناشر : ‏مركز نشر و تحقيقات قلم آشنا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف ابراهيم مختاري ،هدي صابر

عنوان : ‏ميراث پهلواني

‏رديف : ‏۲۷۲۸

کتاب ‏ميني فوتبال ‏ترجمه محمد احساني انتشارات ‏عروج ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۹۱ ص :. مصور

ناشر : ‏عروج

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه محمد احساني

عنوان : ‏ميني فوتبال

‏رديف : ‏۲۷۲۹

کتاب ‏ميني فوتبال ‏- انتشارات ‏عروج ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۹۱ ص :. جدول ،عكس

ناشر : ‏عروج

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏ترجمه محمد احساني

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ميني فوتبال

‏رديف : ‏۲۷۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz