کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏همبستگي اديان و مذاهب اسلامي از ‏تاليف محمدابراهيم جناتي+‏انصاريان

کتاب ‏همبستگي اديان و مذاهب اسلامينویسنده ‏تاليف محمدابراهيم جناتي در انتشارات ‏انصاريان ‏قم

صفحه شمار : ‏۵۲۴ ص.

ناشر : ‏انصاريان

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدابراهيم جناتي

عنوان : ‏همبستگي اديان و مذاهب اسلامي

‏رديف : ‏۲۹۵۱

کتاب ‏همكارهاي توسعه بهينه زيست محيطي ر گردشگري ساحلي ‏- انتشارات ‏سازمان حفاظت محيط زيست ‏تهران

صفحه شمار : ‏و،۲۵۲ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان حفاظت محيط زيست

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه زهرا پوروخشوري

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏همكارهاي توسعه بهينه زيست محيطي ر گردشگري ساحلي

‏رديف : ‏۲۹۵۲

کتاب ‏همنوا با مرغ سحر،زندگي و شعر علي اكبر دهخدا ‏بلقيس سليماني انتشارات ‏نشر ثالث ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۹۳ ص

ناشر : ‏نشر ثالث

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏بلقيس سليماني

عنوان : ‏همنوا با مرغ سحر،زندگي و شعر علي اكبر دهخدا

‏رديف : ‏۲۹۵۳

کتاب ‏هندبال ‏حميد،آقاعلي نژاد انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ،كميسيون ورزشهاي اجتماعي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۸ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ،كميسيون ورزشهاي اجتماعي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏حميد،آقاعلي نژاد

عنوان : ‏هندبال

‏رديف : ‏۲۹۵۴

کتاب ‏هندبال ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۸۳ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه مترجمين كميته ملي المپيك

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏هندبال

‏رديف : ‏۲۹۵۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz