کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏ورزش بازدارنده آرتريت از ‏نوشته والري سيس ،ايان فريزر+‏دانشگاه

کتاب ‏ورزش بازدارنده آرتريتنویسنده ‏نوشته والري سيس ،ايان فريزر در انتشارات ‏دانشگاه فردوسي مشهد ‏مشهد

صفحه شمار : ‏ج. ،۱۶۰ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏دانشگاه فردوسي مشهد

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه ابوالقاسم نقيبي ،ندا مميشي

نام پديد آورنده : ‏نوشته والري سيس ،ايان فريزر

عنوان : ‏ورزش بازدارنده آرتريت

‏رديف : ‏۲۸۸۱

کتاب ‏ورزش براي بيماران سرطاني ‏تاليف جين . اي . هيكس انتشارات ‏نشر آرين ‏كرج

صفحه شمار : ‏۹۱ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نشر آرين

محل نشر : ‏كرج

مترجم : ‏ترجمه عليرضا رحيمي

نام پديد آورنده : ‏تاليف جين . اي . هيكس

عنوان : ‏ورزش براي بيماران سرطاني

‏رديف : ‏۲۸۸۲

کتاب ‏ورزش براي زندگي ،و براي پيشگيري و درمان بيماريها ‏فرزانه تركان انتشارات ‏زال ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۰ ص.

ناشر : ‏زال

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏فرزانه تركان

عنوان : ‏ورزش براي زندگي ،و براي پيشگيري و درمان بيماريها

‏رديف : ‏۲۸۸۳

کتاب ‏ورزش براي همه ‏- انتشارات ‏گوتنبرگ ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹۹ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏گوتنبرگ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه كاظم فايقي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ورزش براي همه

‏رديف : ‏۲۸۸۴

کتاب ‏ورزش بزرگسالان و ورزش همگاني ‏تاليف محمدتقي صالحي انتشارات ‏محمدتقي صالحي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۷۲ ]ص :. عكس

ناشر : ‏محمدتقي صالحي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدتقي صالحي

عنوان : ‏ورزش بزرگسالان و ورزش همگاني

‏رديف : ‏۲۸۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz