کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز مشهد ‏چكيده ي ورزش در اسلام از ‏نوشته حسين صبوري+‏صبوري . سازمان تربيت بدني جمه

کتاب ‏چكيده ي ورزش در اسلامنویسنده ‏نوشته حسين صبوري در انتشارات ‏صبوري . سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل تربيت بدني استان قم ‏قم

صفحه شمار : ‏۴۸ ص.

ناشر : ‏صبوري . سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل تربيت بدني استان قم

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته حسين صبوري

عنوان : ‏چكيده ي ورزش در اسلام

‏رديف : ‏۱۰۷۶

کتاب ‏چكيده ي ورزش در اسلام ‏نوشته حسين صبوري انتشارات ‏صبوري . سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،اداره كل تربيت بدني استان قم ‏قم

صفحه شمار : ‏۴۸ ص.

ناشر : ‏صبوري . سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،اداره كل تربيت بدني استان قم

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته حسين صبوري

عنوان : ‏چكيده ي ورزش در اسلام

‏رديف : ‏۱۰۷۷

کتاب ‏چگونگي اداره ورزش در نظام هاي ديني ‏مولف جعفر محتشمي انتشارات ‏دلاوري ‏قم

صفحه شمار : ‏۹۶ ص

ناشر : ‏دلاوري

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف جعفر محتشمي

عنوان : ‏چگونگي اداره ورزش در نظام هاي ديني

‏رديف : ‏۱۰۷۸

کتاب ‏چگونگي اداره ورزش در نظام هاي ديني ‏مولف جعفر محتشمي انتشارات ‏دلاوري ‏قم

صفحه شمار : ‏۹۶ ص

ناشر : ‏دلاوري

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف جعفر محتشمي

عنوان : ‏چگونگي اداره ورزش در نظام هاي ديني

‏رديف : ‏۱۰۷۹

کتاب ‏چگونگي شكوفايي تن و جان در كانون تربيتي ‏آ .ماكارنكو انتشارات ‏نگاه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۷ص

ناشر : ‏نگاه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ب . كيوان[ مستعار]

نام پديد آورنده : ‏آ .ماكارنكو

عنوان : ‏چگونگي شكوفايي تن و جان در كانون تربيتي

‏رديف : ‏۱۰۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz