کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏اروميه ‏آمادگي جسماني با تمرينات شنا از ‏جرج آستين ،جيم نوبل+‏جهاد دانشگاهي

کتاب ‏آمادگي جسماني با تمرينات شنانویسنده ‏جرج آستين ،جيم نوبل در انتشارات ‏جهاد دانشگاهي اروميه ‏اروميه

صفحه شمار : ‏۱۴۷ ص :. مصور

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي اروميه

محل نشر : ‏اروميه

مترجم : ‏مترجم ميرمحمد كاشف

نام پديد آورنده : ‏جرج آستين ،جيم نوبل

عنوان : ‏آمادگي جسماني با تمرينات شنا

‏رديف : ‏۹۱

کتاب ‏آمادگي جسماني بانوان ‏نويسنده گيل شرمن ،كريستين هايكوك انتشارات ‏رهنما ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۳۲ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏رهنما

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم حبيب هنري

نام پديد آورنده : ‏نويسنده گيل شرمن ،كريستين هايكوك

عنوان : ‏آمادگي جسماني بانوان

‏رديف : ‏۹۲

کتاب ‏آمادگي جسماني پايه براي نونهالان ‏تهيه و تدوين عبدالكريم سادات رضاعي انتشارات ‏موسسه نشر علم و حركت ف ستاد پايگاههاي ورزش قهرماني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۹ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏موسسه نشر علم و حركت ف ستاد پايگاههاي ورزش قهرماني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تدوين عبدالكريم سادات رضاعي

عنوان : ‏آمادگي جسماني پايه براي نونهالان

‏رديف : ‏۹۳

کتاب ‏آمادگي جسماني : تمرينهاي كاربردي در ورزش ‏زهرا حسيني ،پرويز كماسي انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و دانشگاهها ‏تهران

صفحه شمار : ‏شش ،[۱۴۷ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني و دانشگاهها

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏زهرا حسيني ،پرويز كماسي

عنوان : ‏آمادگي جسماني : تمرينهاي كاربردي در ورزش

‏رديف : ‏۹۴

کتاب ‏آمادگي جسماني در راهي به سوي تندرستي ‏مولفان حسين ذكايي ،هادي حسيني انتشارات ‏مهر ساجد ‏ساري

صفحه شمار : ‏۱۴۹ ص :. مصور سياه و سفيد

ناشر : ‏مهر ساجد

محل نشر : ‏ساري

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولفان حسين ذكايي ،هادي حسيني

عنوان : ‏آمادگي جسماني در راهي به سوي تندرستي

‏رديف : ‏۹۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz