کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏اصفهان ‏اصفهان از ‏متن اكبر اخلاقي+‏شهرداري اصفهان

کتاب ‏اصفهاننویسنده ‏متن اكبر اخلاقي در انتشارات ‏شهرداري اصفهان ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏[۲۶۶]ص :. تمام تصوير رنگي

ناشر : ‏شهرداري اصفهان

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏ترجمه انگليسي بهروز تهراني

نام پديد آورنده : ‏متن اكبر اخلاقي

عنوان : ‏اصفهان

‏رديف : ‏۳۵۱

کتاب ‏اصفهان: نگاه غلامحسين عرب ‏- انتشارات ‏عرهنگسرا يساولي ‏تهران

صفحه شمار : ‏160ص :. تمام تصوير رنگي

ناشر : ‏عرهنگسرا يساولي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اصفهان: نگاه غلامحسين عرب

‏رديف : ‏۳۵۲

کتاب ‏اصلاحنامه بين المللي توسعه فرهنگي يونسكو ‏ترجمه عباس حري انتشارات ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏شانزده ،۵۵۸ ص

ناشر : ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه عباس حري

عنوان : ‏اصلاحنامه بين المللي توسعه فرهنگي يونسكو

‏رديف : ‏۳۵۳

کتاب ‏اصول آمادگي جسماني ‏مثلف بهمن مددي انتشارات ‏اداره كل تربيت بدني آذربايجان شرقي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۳ ص :. جدول

ناشر : ‏اداره كل تربيت بدني آذربايجان شرقي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مثلف بهمن مددي

عنوان : ‏اصول آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۳۵۴

کتاب ‏اصول آموزش بسكتبال ۲ ‏مولف حسن محمدزاده جهتلو انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏ه،۱۱۹ص :. نمودار

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف حسن محمدزاده جهتلو

عنوان : ‏اصول آموزش بسكتبال ۲

‏رديف : ‏۳۵۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz