کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏اصفهان ‏بيوشيمي : ورزش ،تندرستي و كاهش وزن ويژه دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي ،

کتاب ‏بيوشيمي : ورزش ،تندرستي و كاهش وزن ويژه دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي ،زيست شناسي ،تربيت بدني و ساير علاقه منداننویسنده ‏تاليف عباس كرباسيان : با همكاري انجمن ملي زيست جوان در انتشارات ‏جهاد دانشگاهي واحد اصفهان ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۱۳۳ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏ انديشه سبز : با مقدمه اي از منوچهر سلجوقيان

نام پديد آورنده : ‏تاليف عباس كرباسيان : با همكاري انجمن ملي زيست جوان

عنوان : ‏بيوشيمي : ورزش ،تندرستي و كاهش وزن ويژه دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي ،زيست شناسي ،تربيت بدني و ساير علاقه مندان

‏رديف : ‏۶۹۱

کتاب ‏بيوشيمي ورزش و تمرينهاي ورزشي ‏تتليف رن موان ،مايكل گليسون ،پل ال ،گرين هاف انتشارات ‏نوپردازان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۰ ص.

ناشر : ‏نوپردازان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم حسينعلي مهراني ،عليرضا عسگري

نام پديد آورنده : ‏تتليف رن موان ،مايكل گليسون ،پل ال ،گرين هاف

عنوان : ‏بيوشيمي ورزش و تمرينهاي ورزشي

‏رديف : ‏۶۹۲

کتاب ‏بيوشيمي ورزش و تمرين هاي ورزشي ‏موان گليسون ،گرين هاف انتشارات ‏نوپردازان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۰ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏نوپردازان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏[ترجمه :] حسينعلي مهراني ،عليرضا عسگري

نام پديد آورنده : ‏موان گليسون ،گرين هاف

عنوان : ‏بيوشيمي ورزش و تمرين هاي ورزشي

‏رديف : ‏۶۹۳

کتاب ‏بيوشيمي هارپر ۲۰۰۰ ‏- انتشارات ‏مثسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده ‏تهران

صفحه شمار : ‏مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏مثسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجمين الهه نوروزي ،منير ميرايي ،شقايق عزيز زاده

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏بيوشيمي هارپر ۲۰۰۰

‏رديف : ‏۶۹۴

کتاب ‏بيولوژي فعاليت بدني ‏تاليف ادينگتون و ادگرتون انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ‏تهران

صفحه شمار : ‏هفده ،۵۹۰ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حجت الله نيكبخت

نام پديد آورنده : ‏تاليف ادينگتون و ادگرتون

عنوان : ‏بيولوژي فعاليت بدني

‏رديف : ‏۶۹۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz