کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏اصفهان ‏مديريت كتابخانه و مراكز اطلاع رساني از ‏تاليف حسينعلي براتي علويجه+‏حس

کتاب ‏مديريت كتابخانه و مراكز اطلاع رسانينویسنده ‏تاليف حسينعلي براتي علويجه در انتشارات ‏حسينعلي براتي علويجه ‏اصفهان

صفحه شمار : ‏۳۱۸ ص.

ناشر : ‏حسينعلي براتي علويجه

محل نشر : ‏اصفهان

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسينعلي براتي علويجه

عنوان : ‏مديريت كتابخانه و مراكز اطلاع رساني

‏رديف : ‏۲۵۸۶

کتاب ‏مديريت كتابخانه و نظام اطلاع رساني نظريه و عمل ‏نوشته موهيندر سنيق انتشارات ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏و،۱۸۱ ص :. جدول

ناشر : ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه غلامرضا فدايي عراقي

نام پديد آورنده : ‏نوشته موهيندر سنيق

عنوان : ‏مديريت كتابخانه و نظام اطلاع رساني نظريه و عمل

‏رديف : ‏۲۵۸۷

کتاب ‏مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني تخصصي ‏تاليف فروز روشن بين انتشارات ‏صنم ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۷ ص.

ناشر : ‏صنم

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف فروز روشن بين

عنوان : ‏مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني تخصصي

‏رديف : ‏۲۵۸۸

کتاب ‏مديريت مجموعه هاي فيلم و ويديو ‏نوشته كريس ويلكي انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۷ ص.

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ليلا مرتضايي

نام پديد آورنده : ‏نوشته كريس ويلكي

عنوان : ‏مديريت مجموعه هاي فيلم و ويديو

‏رديف : ‏۲۵۸۹

کتاب ‏مديريت منابع انساني ‏حسن زارعي متين انتشارات ‏حوزه علميه قم . دفتر تبليغات اسلامي ،مركز انتشارات ‏قم

صفحه شمار : ‏۳۱۱ ص

ناشر : ‏حوزه علميه قم . دفتر تبليغات اسلامي ،مركز انتشارات

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏حسن زارعي متين

عنوان : ‏مديريت منابع انساني

‏رديف : ‏۲۵۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz