کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آزمون هاي اختصاصي رشته هاي مختلف دووميداني از ‏صادق داداشي+‏فدراسيون دووميدا

کتاب ‏آزمون هاي اختصاصي رشته هاي مختلف دووميدانينویسنده ‏صادق داداشي در انتشارات ‏فدراسيون دووميداني جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۹ ص.

ناشر : ‏فدراسيون دووميداني جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏صادق داداشي

عنوان : ‏آزمون هاي اختصاصي رشته هاي مختلف دووميداني

‏رديف : ‏۵۱

کتاب ‏آزمون هاي ورزشي ‏مثلف حسين مجتهدي انتشارات ‏شركت چاپ و نشر كتابهاي درس ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۱ ص :. مصور

ناشر : ‏شركت چاپ و نشر كتابهاي درس ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مثلف حسين مجتهدي

عنوان : ‏آزمون هاي ورزشي

‏رديف : ‏۵۲

کتاب ‏آسيب شناسي ورزش ‏- انتشارات ‏حميد خداداد ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۶۹ ]ص :. مصور

ناشر : ‏حميد خداداد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تاليف حميد خداداد

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آسيب شناسي ورزش

‏رديف : ‏۵۳

کتاب ‏آسيب شناسي ورزشي ‏تاليف حميد خداداد انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۹ ص :. مصور

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميد خداداد

عنوان : ‏آسيب شناسي ورزشي

‏رديف : ‏۵۴

کتاب ‏آسيب شناسي ورزشي ‏تاليف حميد خداداد انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۹ ص :. مصور

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميد خداداد

عنوان : ‏آسيب شناسي ورزشي

‏رديف : ‏۵۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz