کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آشنايي با چاپ و نشر از ‏عبدالحسين آذرنگ+‏سازمان مطالعه و تدوين كتب

کتاب ‏آشنايي با چاپ و نشرنویسنده ‏عبدالحسين آذرنگ در انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۰ص

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عبدالحسين آذرنگ

عنوان : ‏آشنايي با چاپ و نشر

‏رديف : ‏۷۶

کتاب ‏آشنايي با شوراي عالي انقلاب فرهنگي[ براي ] اداره كل روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ‏- انتشارات ‏شريف ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۱۵ ]ص :. نمودار

ناشر : ‏شريف

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آشنايي با شوراي عالي انقلاب فرهنگي[ براي ] اداره كل روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

‏رديف : ‏۷۷

کتاب ‏آشنايي باورزش شمشيربازي ‏تهيه كننده علي گلچين انتشارات ‏هييت شمشيربازي استان تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۸ص:. مصور

ناشر : ‏هييت شمشيربازي استان تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه كننده علي گلچين

عنوان : ‏آشنايي باورزش شمشيربازي

‏رديف : ‏۷۸

کتاب ‏آشنايي با ورزشهاي رزمي ژاپن ‏- انتشارات ‏پارس ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۶ ص :. مصور

ناشر : ‏پارس ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سينا مجير شيباني

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آشنايي با ورزشهاي رزمي ژاپن

‏رديف : ‏۷۹

کتاب ‏آقا لطفعلي صورتگر شيرازي ‏- انتشارات ‏سازمان ميراث فرهنگي كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۴۸ 180ص :. عكس رنگي

ناشر : ‏سازمان ميراث فرهنگي كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آقا لطفعلي صورتگر شيرازي

‏رديف : ‏۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz