کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آمادگي جسماني عمومي+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏آمادگي جسماني عمومينویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۸۷ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تلخيص زهرا حسيني ،پرويز كماس

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آمادگي جسماني عمومي

‏رديف : ‏۹۶

کتاب ‏آمادگي جسماني عمومي ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۱۸۷ ]ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تلخيص زهرا حسيني ، پرويز كماس

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آمادگي جسماني عمومي

‏رديف : ‏۹۷

کتاب ‏آمادگي جسماني و سلامتي با تمرينات هوازي جلد اول ‏نويسندگان چارلز وبت كونتلمان ،مايكل و گايل مك گلين انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم ابوالقاسم دباغان

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان چارلز وبت كونتلمان ،مايكل و گايل مك گلين

عنوان : ‏آمادگي جسماني و سلامتي با تمرينات هوازي جلد اول

‏رديف : ‏۹۸

کتاب ‏آمادگي جسماني و عضلات درگير در ورزش هاكي ‏مثلف سالم خجسته انتشارات ‏فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۷ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏فدراسيون هاكي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مثلف سالم خجسته

عنوان : ‏آمادگي جسماني و عضلات درگير در ورزش هاكي

‏رديف : ‏۹۹

کتاب ‏آمادگي در فوتبال ‏نويسنده[ مروين بك] انتشارات ‏زبان سرا ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۲۲ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏زبان سرا

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏مترجم حميد خداداد

نام پديد آورنده : ‏نويسنده[ مروين بك]

عنوان : ‏آمادگي در فوتبال

‏رديف : ‏۱۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz