کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آمار و روشهاي كمي در كتابداري و اطلاع رساني از ‏عليرضا هويدا+‏سازم

کتاب ‏آمار و روشهاي كمي در كتابداري و اطلاع رسانينویسنده ‏عليرضا هويدا در انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏هشت ،۳۵۹ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عليرضا هويدا

عنوان : ‏آمار و روشهاي كمي در كتابداري و اطلاع رساني

‏رديف : ‏۱۱۱

کتاب ‏آموزش آمادگي جسماني ‏- انتشارات ‏دانشگاه امام حسين ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏دانشگاه امام حسين

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه قاسم قنبري خانقاه

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آموزش آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۱۱۲

کتاب ‏آموزش اسكواش ‏تاليف فيليپ يارو انتشارات ‏پيام فردوس ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۰۸ ص :. مصور

ناشر : ‏پيام فردوس

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه حميد طباطبايي ،نسيم گوزل لو

نام پديد آورنده : ‏تاليف فيليپ يارو

عنوان : ‏آموزش اسكواش

‏رديف : ‏۱۱۳

کتاب ‏آموزش اصول تيراندازي با تفنگ قابل استفاده علاقمندان تيراندازي و جانبازان و معلولين ‏نويسنده يوسف آجورلو انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۸ ص :. مصور

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده يوسف آجورلو

عنوان : ‏آموزش اصول تيراندازي با تفنگ قابل استفاده علاقمندان تيراندازي و جانبازان و معلولين

‏رديف : ‏۱۱۴

کتاب ‏آموزش بدمينتون ‏اقتباس و نگارش جمشيد آيريا،مينا خدابنده لو،زهرا پورگرامي انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان تربيت بدني ،مدرسه عالي ورزش ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،سازمان تربيت بدني ،مدرسه عالي ورزش

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏اقتباس و نگارش جمشيد آيريا،مينا خدابنده لو،زهرا پورگرامي

عنوان : ‏آموزش بدمينتون

‏رديف : ‏۱۱۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz