کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آموزش تنيس از ‏ترجمه و تنظيم محمود تقوايي+‏مجرد

کتاب ‏آموزش تنيسنویسنده ‏ترجمه و تنظيم محمود تقوايي در انتشارات ‏مجرد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۰ ص :. مصور

ناشر : ‏مجرد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تنظيم محمود تقوايي

عنوان : ‏آموزش تنيس

‏رديف : ‏۱۳۶

کتاب ‏آموزش تنيس روي ميز ‏نوشته دونالد پاركر،ديويد هويت انتشارات ‏مثسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نورف سهاره ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۶ ص :. مصور

ناشر : ‏مثسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نورف سهاره

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حسن ميداني

نام پديد آورنده : ‏نوشته دونالد پاركر،ديويد هويت

عنوان : ‏آموزش تنيس روي ميز

‏رديف : ‏۱۳۷

کتاب ‏آموزش تنيس روي ميز ‏مولف رضا رجبي انتشارات ‏موسسه كتاب همراه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۹ ص :. مصور

ناشر : ‏موسسه كتاب همراه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف رضا رجبي

عنوان : ‏آموزش تنيس روي ميز

‏رديف : ‏۱۳۸

کتاب ‏آموزش تنيس روي ميز براي دانش آموزان و نوجوانان ‏ترجمه مجيد جلالي فراهاني ،علي اكبري آرمند انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۵ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه مجيد جلالي فراهاني ،علي اكبري آرمند

عنوان : ‏آموزش تنيس روي ميز براي دانش آموزان و نوجوانان

‏رديف : ‏۱۳۹

کتاب ‏آموزش تيوري شمشيربازي ‏تهيه و تدوين عباسعلي فاريابي انتشارات ‏اداره كل تربيت بدني خراسان ‏مشهد

صفحه شمار : ‏[۵۱ ]ص

ناشر : ‏اداره كل تربيت بدني خراسان

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تدوين عباسعلي فاريابي

عنوان : ‏آموزش تيوري شمشيربازي

‏رديف : ‏۱۴۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz