کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آموزش شنا :به خردسالان+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏آموزش شنا :به خردسالاننویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۴۴ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه حميد خداداد

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آموزش شنا :به خردسالان

‏رديف : ‏۱۶۱

کتاب ‏آموزش شنا به كودكان” : آشنايي با آب در سنين پيش دبستاني” ‏نويسنده صخيب سرخ بين الملل انتشارات ‏ويرايش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۵ص :. مصور

ناشر : ‏ويرايش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه رضا محمد كاظمي ،نوشين آزادي

نام پديد آورنده : ‏نويسنده صخيب سرخ بين الملل

عنوان : ‏آموزش شنا به كودكان” : آشنايي با آب در سنين پيش دبستاني”

‏رديف : ‏۱۶۲

کتاب ‏آموزش شنا و اصول ايمني در آب ‏تتليف جان هاربر[… وديگران[ ] باهمكاري ] انجمن شنا و ايمني در آب استراليا انتشارات ‏نشر علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۷ ص :. مصور

ناشر : ‏نشر علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حسين ذكايي

نام پديد آورنده : ‏تتليف جان هاربر[… وديگران[ ] باهمكاري ] انجمن شنا و ايمني در آب استراليا

عنوان : ‏آموزش شنا و اصول ايمني در آب

‏رديف : ‏۱۶۳

کتاب ‏آموزش شيرجه ‏- انتشارات ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۶۴ ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏مترجم يدالله باشت باوي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آموزش شيرجه

‏رديف : ‏۱۶۴

کتاب ‏آموزش شيرجه ‏- انتشارات ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۸ ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون شناي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏آموزش شيرجه

‏رديف : ‏۱۶۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz