کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آناتومي حركتي از ‏تتليف اسفنديار ستاري+‏مدرسه عالي ورزش

کتاب ‏آناتومي حركتينویسنده ‏تتليف اسفنديار ستاري در انتشارات ‏مدرسه عالي ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏ط .۱۵۶ ص :. مصور

ناشر : ‏مدرسه عالي ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف اسفنديار ستاري

عنوان : ‏آناتومي حركتي

‏رديف : ‏۲۲۱

کتاب ‏آناتومي حركتي در ورزش ها ‏نوشته يورن واينك انتشارات ‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۱۴ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه[ به انگليسي ] توماس جي . امورن فلدف مترجمان مسعود نيكبخت ،محمود گودرزي

نام پديد آورنده : ‏نوشته يورن واينك

عنوان : ‏آناتومي حركتي در ورزش ها

‏رديف : ‏۲۲۲

کتاب ‏آناتومي حركتي و تواناييهاي ورزشي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ‏نوشته رولف ويرهد انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏هشت ،۳۰۲ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ابوالفضل فراهاني ،صدرالدين شجاع الدين

نام پديد آورنده : ‏نوشته رولف ويرهد

عنوان : ‏آناتومي حركتي و تواناييهاي ورزشي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۲۳

کتاب ‏آناتومي ستون فقرات كمر و ساكروم ‏مولف نيكلاي گداگ ب. انتشارات ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۰۷ ص.

ناشر : ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه فهيمه هاشمي رادف با همكاري نورالدين كريمي

نام پديد آورنده : ‏مولف نيكلاي گداگ ب.

عنوان : ‏آناتومي ستون فقرات كمر و ساكروم

‏رديف : ‏۲۲۴

کتاب ‏آناتومي سر و گردن ‏تاليف رضا حجازي انتشارات ‏دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ‏تهران

صفحه شمار : ‏هفت ،۲۴۹ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف رضا حجازي

عنوان : ‏آناتومي سر و گردن

‏رديف : ‏۲۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz