کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آناتومي عضلات بدن و تمرينات پرورش اندام از ‏مثلف فردريك دلاوير+‏علم و ورزش

کتاب ‏آناتومي عضلات بدن و تمرينات پرورش اندامنویسنده ‏مثلف فردريك دلاوير در انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۳ ص :. مصور

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا مباشر

نام پديد آورنده : ‏مثلف فردريك دلاوير

عنوان : ‏آناتومي عضلات بدن و تمرينات پرورش اندام

‏رديف : ‏۲۲۶

کتاب ‏آناتومي ،عضلات بدن و تمرينات پرورش اندام ‏مولف فردريك دلاويه انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۳ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا مباشر

نام پديد آورنده : ‏مولف فردريك دلاويه

عنوان : ‏آناتومي ،عضلات بدن و تمرينات پرورش اندام

‏رديف : ‏۲۲۷

کتاب ‏آناتومي ،عضلات بدن و تمرينات پرورش اندام ‏مولف فردريك دلاوير انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۴ ص :. مصور رنگي

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا مباشر

نام پديد آورنده : ‏مولف فردريك دلاوير

عنوان : ‏آناتومي ،عضلات بدن و تمرينات پرورش اندام

‏رديف : ‏۲۲۸

کتاب ‏آناتومي عمومي ‏مولفين فاطمه فدايي ،محسن نوروزيان ،رضا ماستري فراهاني انتشارات ‏موسسه نشر جهاد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۰۵ ص :. مصور

ناشر : ‏موسسه نشر جهاد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏زير نظر حسين حكمت

نام پديد آورنده : ‏مولفين فاطمه فدايي ،محسن نوروزيان ،رضا ماستري فراهاني

عنوان : ‏آناتومي عمومي

‏رديف : ‏۲۲۹

کتاب ‏آناتومي كاربردي : ويژه دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تاليف جوزف دانلي انتشارات ‏دانشگاه گيلان ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۴۷۷ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه گيلان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه نادر رهنما

نام پديد آورنده : ‏تاليف جوزف دانلي

عنوان : ‏آناتومي كاربردي : ويژه دانشجويان رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۲۳۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz