کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏آنچه همگان درباره افسردگي بايد بدانند از ‏رابرت مرداك يانگسون+‏دانشگاه علوم

کتاب ‏آنچه همگان درباره افسردگي بايد بدانندنویسنده ‏رابرت مرداك يانگسون در انتشارات ‏دانشگاه علوم انتظامي ناجا،معاونت پژوهش ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏دانشگاه علوم انتظامي ناجا،معاونت پژوهش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمدرضا جهاني ،هادي شيرزاد

نام پديد آورنده : ‏رابرت مرداك يانگسون

عنوان : ‏آنچه همگان درباره افسردگي بايد بدانند

‏رديف : ‏۲۴۱

کتاب ‏آنچه همگان درباره افسردگي بايد بدانند ‏رابرت يانگسون انتشارات ‏دانشگاه علوم انتظامي ناجا،معاونت پژوهش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۷۱ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه علوم انتظامي ناجا،معاونت پژوهش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تتليف محمدرضا جهاني ،هادي شيرزاد

نام پديد آورنده : ‏رابرت يانگسون

عنوان : ‏آنچه همگان درباره افسردگي بايد بدانند

‏رديف : ‏۲۴۲

کتاب ‏آنچه يك كوهنورد بايد بداند و راهنماي صعود به قله هاي ايران ‏تاليف علي مقيم ،سليم شالوم انتشارات ‏همراه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص :. نقشه ،عكس سياه و سفيد

ناشر : ‏همراه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف علي مقيم ،سليم شالوم

عنوان : ‏آنچه يك كوهنورد بايد بداند و راهنماي صعود به قله هاي ايران

‏رديف : ‏۲۴۳

کتاب ‏آوا درماني براي همه : چگونه از قدرت صداي خود در جهت ايجاد توازن و هماهنگي در زندگي استفاده نماييم ؟ ‏تاليف پال نيوهام انتشارات ‏نشر روان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۰ ص.

ناشر : ‏نشر روان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تلخيص آذر عمراني گرگري

نام پديد آورنده : ‏تاليف پال نيوهام

عنوان : ‏آوا درماني براي همه : چگونه از قدرت صداي خود در جهت ايجاد توازن و هماهنگي در زندگي استفاده نماييم ؟

‏رديف : ‏۲۴۴

کتاب ‏آوا درماني براي همه : چگونه از قدرت صداي خود در جهت ايجاد توازن و هماهنگي در زندگي استفاده نماييم ؟ ‏تاليف پال نيوهام انتشارات ‏نشر روان ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۰ ص.

ناشر : ‏نشر روان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تلخيص آذر عمراني گرگري

نام پديد آورنده : ‏تاليف پال نيوهام

عنوان : ‏آوا درماني براي همه : چگونه از قدرت صداي خود در جهت ايجاد توازن و هماهنگي در زندگي استفاده نماييم ؟

‏رديف : ‏۲۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz