کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اثر فعاليت بدني بر كودكان : مجموعه مقالات+‏وزارت آموزش و پرورش ،

کتاب ‏اثر فعاليت بدني بر كودكان : مجموعه مقالاتنویسنده ‏- در انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۸۸ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مجيد كاشف،حسين مجتهدي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اثر فعاليت بدني بر كودكان : مجموعه مقالات

‏رديف : ‏۲۷۱

کتاب ‏احكام جوانان : جوانان و مطالب فرهنگي ،اخلاقي ،اجتماعي و مسايل شرعي ‏تاليف نوري همداني انتشارات ‏مهدي موعود ‏[قم]

صفحه شمار : ‏۲۴۰ ص.

ناشر : ‏مهدي موعود

محل نشر : ‏[قم]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف نوري همداني

عنوان : ‏احكام جوانان : جوانان و مطالب فرهنگي ،اخلاقي ،اجتماعي و مسايل شرعي

‏رديف : ‏۲۷۲

کتاب ‏احكام روزه ‏تنظيم از محمد حسين فلاح زاده انتشارات ‏امير كبير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۰ ص:.

ناشر : ‏امير كبير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تنظيم از محمد حسين فلاح زاده

عنوان : ‏احكام روزه

‏رديف : ‏۲۷۳

کتاب ‏احكام نوجوانان مطابق با فتاواي لطف الله صافي گلپايگاني ‏لطف الله صافي انتشارات ‏مركز نشر راسخون ‏قم

صفحه شمار : ‏۱۸۶ ص.

ناشر : ‏مركز نشر راسخون

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏لطف الله صافي

عنوان : ‏احكام نوجوانان مطابق با فتاواي لطف الله صافي گلپايگاني

‏رديف : ‏۲۷۴

کتاب ‏اختلالات تنفسي : راهنماي كامل تمرين هاي ورزشي براي بيماران تنفسي آسم ،برونشيت ،تنگي نفس ‏تتليف نيل اف .گوردون انتشارات ‏دانشگاه شهيد باهنر ‏كرمان

صفحه شمار : ‏[۱۱۵ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه شهيد باهنر

محل نشر : ‏كرمان

مترجم : ‏ترجمه آزاده شريفي مقدم ،طهمورض نورايي

نام پديد آورنده : ‏تتليف نيل اف .گوردون

عنوان : ‏اختلالات تنفسي : راهنماي كامل تمرين هاي ورزشي براي بيماران تنفسي آسم ،برونشيت ،تنگي نفس

‏رديف : ‏۲۷۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz