کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اختلالات تنقسي : راهنماي كامل تمرينات ورزشي از ‏تتليف نيل اف .گوردون+‏علم و

کتاب ‏اختلالات تنقسي : راهنماي كامل تمرينات ورزشينویسنده ‏تتليف نيل اف .گوردون در انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۹ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه نادر طوسي

نام پديد آورنده : ‏تتليف نيل اف .گوردون

عنوان : ‏اختلالات تنقسي : راهنماي كامل تمرينات ورزشي

‏رديف : ‏۲۷۶

کتاب ‏اختلال نارسايي توجه ‏نوشته حميد عليزاده انتشارات ‏رشد ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۸ ص.

ناشر : ‏رشد

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته حميد عليزاده

عنوان : ‏اختلال نارسايي توجه

‏رديف : ‏۲۷۷

کتاب ‏اخلاق اميرالمومنين علي عليه السلام ‏از تاليفات محمدمهدي تاج” لنگرودي ” واعظ انتشارات ‏دفتر نشر ممتاز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۸۰ ص

ناشر : ‏دفتر نشر ممتاز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏از تاليفات محمدمهدي تاج” لنگرودي ” واعظ

عنوان : ‏اخلاق اميرالمومنين علي عليه السلام

‏رديف : ‏۲۷۸

کتاب ‏اخلاق دراسلام ‏محي الدين حايري شيرازي انتشارات ‏مركز نشر فرهنگي رجا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۷ ص

ناشر : ‏مركز نشر فرهنگي رجا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محي الدين حايري شيرازي

عنوان : ‏اخلاق دراسلام

‏رديف : ‏۲۷۹

کتاب ‏اخلاق در كاراته ‏تاليف حسين صبوري انتشارات ‏صبوري ‏قم

صفحه شمار : ‏۱۶ ص.

ناشر : ‏صبوري

محل نشر : ‏قم

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسين صبوري

عنوان : ‏اخلاق در كاراته

‏رديف : ‏۲۸۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz