کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اشتراك منابع و همكاري بين كتابخانه ها از ‏سيروس عليدوستي+‏مركز اطلاعات و

کتاب ‏اشتراك منابع و همكاري بين كتابخانه هانویسنده ‏سيروس عليدوستي در انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏-

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏سيروس عليدوستي

عنوان : ‏اشتراك منابع و همكاري بين كتابخانه ها

‏رديف : ‏۳۴۱

کتاب ‏اشتراك منابع : همكاري و هماهنگي در خدمات كتابداري و اطلاع رساني ‏فيليپ اچ. سيويل انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۳ص.

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه زير نظر حسين مختاري معمار

نام پديد آورنده : ‏فيليپ اچ. سيويل

عنوان : ‏اشتراك منابع : همكاري و هماهنگي در خدمات كتابداري و اطلاع رساني

‏رديف : ‏۳۴۲

کتاب ‏اصطلاحات كاربردي در مكالمات زبان انگليسيFunctional Expressions in English Conversation = ‏تاليف و ترجمه ابراهيم نظري تيموري انتشارات ‏يادواره كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۳۴۴ ]ص /

ناشر : ‏يادواره كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه ابراهيم نظري تيموري

عنوان : ‏اصطلاحات كاربردي در مكالمات زبان انگليسيFunctional Expressions in English Conversation =

‏رديف : ‏۳۴۳

کتاب ‏اصطلاحنامه اطلاع رساني و كتابداريASIS ‏تدوين جامعه علوم اطلاع رساني امريكا ASIS انتشارات ‏چاپار ‏تهران

صفحه شمار : ‏چهار،۱۵۰ ص.

ناشر : ‏چاپار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه علي حسين قاسمي ،با همكاري نادر نقشينه

نام پديد آورنده : ‏تدوين جامعه علوم اطلاع رساني امريكا ASIS

عنوان : ‏اصطلاحنامه اطلاع رساني و كتابداريASIS

‏رديف : ‏۳۴۴

کتاب ‏اصطلاحنامه جامعه شناسي ‏تاليف باربارا بوث ،ميشل بلر انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏س ،،۷۲۴ 39ص.

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تدوين مهوش معترف

نام پديد آورنده : ‏تاليف باربارا بوث ،ميشل بلر

عنوان : ‏اصطلاحنامه جامعه شناسي

‏رديف : ‏۳۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz