کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اصطلاحنامه فرهنگ ،ارتباطات ،اطلاعات ازاصطلاحنامه يونسكو از ‏گر

کتاب ‏اصطلاحنامه فرهنگ ،ارتباطات ،اطلاعات ازاصطلاحنامه يونسكونویسنده ‏گردآورنده جين آچسن در انتشارات ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۲۶۰ص.

ناشر : ‏دفتر پژوهشهاي فرهنگي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباس حري ،عبدالحسين آذرنگ

نام پديد آورنده : ‏گردآورنده جين آچسن

عنوان : ‏اصطلاحنامه فرهنگ ،ارتباطات ،اطلاعات ازاصطلاحنامه يونسكو

‏رديف : ‏۳۴۶

کتاب ‏اصطلاحنامه فرهنگي فارسي” اصفا” ‏تدوين فريبرز خسروي انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ ج.

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين فريبرز خسروي

عنوان : ‏اصطلاحنامه فرهنگي فارسي” اصفا”

‏رديف : ‏۳۴۷

کتاب ‏اصطلاحنامه فرهنگي فارسي” اصفا” ‏تدوين شوراي علمي اصطلاحنامه ،فريبرز خسروي[… وديگران] انتشارات ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ‏تهران چ

صفحه شمار : ‏سي وهشت ،۶۳۸ص

ناشر : ‏سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي

محل نشر : ‏تهران چ

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تدوين شوراي علمي اصطلاحنامه ،فريبرز خسروي[… وديگران]

عنوان : ‏اصطلاحنامه فرهنگي فارسي” اصفا”

‏رديف : ‏۳۴۸

کتاب ‏اصطلاحنامه كتابداري : فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي ‏فروردين راستين انتشارات ‏كتابخانه ملي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏سي وپنج ،،۳۵۱ 88ص

ناشر : ‏كتابخانه ملي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏فروردين راستين

عنوان : ‏اصطلاحنامه كتابداري : فارسي به انگليسي و انگليسي به فارسي

‏رديف : ‏۳۴۹

کتاب ‏اصطلاحنامه” نما :”نظام مبادله اطلاعات علمي – فني ‏- انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج ۲

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مجري ملوك السادات بهشتي ف ناظر طرح حسين غريبي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اصطلاحنامه” نما :”نظام مبادله اطلاعات علمي – فني

‏رديف : ‏۳۵۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz