کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اصول آموزش دووميداني ۲ از ‏محمدرضا رمضانپور+‏دانشگاه پيام نور

کتاب ‏اصول آموزش دووميداني ۲ نویسنده ‏محمدرضا رمضانپور در انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۱۶۱ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدرضا رمضانپور

عنوان : ‏اصول آموزش دووميداني ۲

‏رديف : ‏۳۵۶

کتاب ‏اصول آموزش دو و ميداني رشته تربيت بدني ‏محمدرضا رمضانپور،شهريار رخشاني مقدم انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏و،۱۲۱ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمدرضا رمضانپور،شهريار رخشاني مقدم

عنوان : ‏اصول آموزش دو و ميداني رشته تربيت بدني

‏رديف : ‏۳۵۷

کتاب ‏اصول آموزش ژيمناستيك ۱ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ‏نوشته مهرداد عنبريان انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏ح ،۱۳۵ ص :. مصور

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته مهرداد عنبريان

عنوان : ‏اصول آموزش ژيمناستيك ۱ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۳۵۸

کتاب ‏اصول آموزش ژيمناستيك ۲ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ‏نوشته مهرداد عنبريان انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏و،۱۴۱ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته مهرداد عنبريان

عنوان : ‏اصول آموزش ژيمناستيك ۲ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۳۵۹

کتاب ‏اصول آموزش شنا ۱و۲ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ‏عباسعلي گاييني انتشارات ‏دانشگاه پيام نور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۸ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه پيام نور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عباسعلي گاييني

عنوان : ‏اصول آموزش شنا ۱و۲ رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

‏رديف : ‏۳۶۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz