کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اصول آموزش كشتي از مبتدي تا پيشرفته : راهنماي استادان ،مربيان ،كشتي گيران ،دانش

کتاب ‏اصول آموزش كشتي از مبتدي تا پيشرفته : راهنماي استادان ،مربيان ،كشتي گيران ،دانشجويان تربيت بدنينویسنده ‏مولفين محمود گودرزي ،جواد رفوگر در انتشارات ‏دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ‏تهران

صفحه شمار : ‏نه ،۱۷۱ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولفين محمود گودرزي ،جواد رفوگر

عنوان : ‏اصول آموزش كشتي از مبتدي تا پيشرفته : راهنماي استادان ،مربيان ،كشتي گيران ،دانشجويان تربيت بدني

‏رديف : ‏۳۶۶

کتاب ‏اصول آموزش مربيگري در فوتبال ‏ترجمه و تاليف از جلال چراغپور انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏[۱۶۰ ]ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف از جلال چراغپور

عنوان : ‏اصول آموزش مربيگري در فوتبال

‏رديف : ‏۳۶۷

کتاب ‏اصول آموزش مربيگري در فوتبال : تاكتيك ۳ ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۰۴ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه جلال چراغپور

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اصول آموزش مربيگري در فوتبال : تاكتيك ۳

‏رديف : ‏۳۶۸

کتاب ‏اصول آموزش مربيگري در فوتبال : تاكتيك ۳ ‏- انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۰۴ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه جلال چراغپور

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اصول آموزش مربيگري در فوتبال : تاكتيك ۳

‏رديف : ‏۳۶۹

کتاب ‏اصول آموزش ورزش براي مدارس ابتدايي و راهنمايي ‏اقتباس و تاليف مصطفي نيري انتشارات ‏دانشكده تربيت و علوم ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏ط،۵۱ ص

ناشر : ‏دانشكده تربيت و علوم ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏اقتباس و تاليف مصطفي نيري

عنوان : ‏اصول آموزش ورزش براي مدارس ابتدايي و راهنمايي

‏رديف : ‏۳۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz