کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اصول علمي تمرين با وزنه از ‏ريچارد اي . برگر+‏علم و حركت

کتاب ‏اصول علمي تمرين با وزنهنویسنده ‏ريچارد اي . برگر در انتشارات ‏علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۲۲ص:. مصور،جدول

ناشر : ‏علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏كاميار راهي

نام پديد آورنده : ‏ريچارد اي . برگر

عنوان : ‏اصول علمي تمرين با وزنه

‏رديف : ‏۴۰۱

کتاب ‏اصول علمي تندرستي با تغذيه و ورزش ‏از هري بنجامين انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۱۵ ص:. مصور

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم ژيلا پويان

نام پديد آورنده : ‏از هري بنجامين

عنوان : ‏اصول علمي تندرستي با تغذيه و ورزش

‏رديف : ‏۴۰۲

کتاب ‏اصول علمي حركات بدني در زندگي امروز ‏نويسندگان وين دام هاس[ … وديگران] انتشارات ‏دانشگاه آزاد اسلامي تهران ،واحد شمال ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۳ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه آزاد اسلامي تهران ،واحد شمال

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم مصطفي حكمت پور

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان وين دام هاس[ … وديگران]

عنوان : ‏اصول علمي حركات بدني در زندگي امروز

‏رديف : ‏۴۰۳

کتاب ‏اصول علمي حركات بدني و زندگي امروز ‏وين . دي . وان هوس[ … و ديگران] انتشارات ‏دانشگاه آزاد اسومي تهران . واحد شمال ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۳ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانشگاه آزاد اسومي تهران . واحد شمال

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تدوين مصطفي حكمت پور،رقيه يثربي

نام پديد آورنده : ‏وين . دي . وان هوس[ … و ديگران]

عنوان : ‏اصول علمي حركات بدني و زندگي امروز

‏رديف : ‏۴۰۴

کتاب ‏اصول علمي شكستگي ها در بالغين ‏- انتشارات ‏دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۳۰۰ ]ص :. مصور سياه و سفيد

ناشر : ‏دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اصول علمي شكستگي ها در بالغين

‏رديف : ‏۴۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz