کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اصول عمومي آمادگي جسماني از ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد+‏سازمان ت

کتاب ‏اصول عمومي آمادگي جسمانينویسنده ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۸۴ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف و ترجمه احمد خداداد

عنوان : ‏اصول عمومي آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۴۱۱

کتاب ‏اصول عمومي فعاليتهاي جسماني ‏تاليف محمدرضا اسماعيلي انتشارات ‏دانش افروز ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۵ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانش افروز

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدرضا اسماعيلي

عنوان : ‏اصول عمومي فعاليتهاي جسماني

‏رديف : ‏۴۱۲

کتاب ‏اصول فني مهارتهاي واليبال توسط بهترين بازيكنان جهان ‏ترجمه و تاليف حسين توسلي انتشارات ‏فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۶۶ ]ص :. مصور

ناشر : ‏فدراسيون واليبال جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏ترجمه و تاليف حسين توسلي

عنوان : ‏اصول فني مهارتهاي واليبال توسط بهترين بازيكنان جهان

‏رديف : ‏۴۱۳

کتاب ‏اصول فيزيولوژيكي تربيت بدني و ورزش ‏ادوارد .ل . فاكس انتشارات ‏ستاد انقلاب فرهنگي ،مركز نشر دانشگاهي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۱۱ ص :. مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏ستاد انقلاب فرهنگي ،مركز نشر دانشگاهي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه اصغر خالدان

نام پديد آورنده : ‏ادوارد .ل . فاكس

عنوان : ‏اصول فيزيولوژيكي تربيت بدني و ورزش

‏رديف : ‏۴۱۴

کتاب ‏اصول مبارزه در تكواندو ‏تتليف كوك هيون چونگ ،سانگ هوان كيم ،كيونگ ميونگ لي انتشارات ‏نشر علم و حركت ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۶ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نشر علم و حركت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه روبن شاهورديان

نام پديد آورنده : ‏تتليف كوك هيون چونگ ،سانگ هوان كيم ،كيونگ ميونگ لي

عنوان : ‏اصول مبارزه در تكواندو

‏رديف : ‏۴۱۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz