کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اصول نمايه سازي براساس استاندارد ايزو ۹۹۹-۱۹۹۶ از ‏تهيه و تدوين

کتاب ‏اصول نمايه سازي براساس استاندارد ايزو ۹۹۹-۱۹۹۶نویسنده ‏تهيه و تدوين ماندانا صديق بهزادي در انتشارات ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۹ ص.

ناشر : ‏كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تدوين ماندانا صديق بهزادي

عنوان : ‏اصول نمايه سازي براساس استاندارد ايزو ۹۹۹-۱۹۹۶

‏رديف : ‏۴۲۱

کتاب ‏اصول و حركت شناسي ساختاري ‏[تتليف ]كليم دبليو .تامپسون ،آر .تي . فلويد انتشارات ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت ‏تهران

صفحه شمار : ‏هشت ،۴۳۱ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها سمت

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ولي الله دبيدي روشن

نام پديد آورنده : ‏[تتليف ]كليم دبليو .تامپسون ،آر .تي . فلويد

عنوان : ‏اصول و حركت شناسي ساختاري

‏رديف : ‏۴۲۲

کتاب ‏اصول و خدمات مرجع در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني ‏تاليف محمدحسين دياني انتشارات ‏كتابخانه رايانه اي ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۷۰ص :. مصور

ناشر : ‏كتابخانه رايانه اي

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدحسين دياني

عنوان : ‏اصول و خدمات مرجع در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

‏رديف : ‏۴۲۳

کتاب ‏اصول و خدمات مرجع در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني ‏تاليف محمدحسين دياني انتشارات ‏كتابخانه رايانه اي ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۶۵ ص.

ناشر : ‏كتابخانه رايانه اي

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمدحسين دياني

عنوان : ‏اصول و خدمات مرجع در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني

‏رديف : ‏۴۲۴

کتاب ‏اصول و روش شناسي تمرين از كودكي تا قهرماني ‏تتليف تودور بومپا انتشارات ‏يزداني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۹ ص : . مصور،جدول ،نمودار

ناشر : ‏يزداني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏و ابراهيم ،هاجر دشتي دربندي[ به سفارش پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري]

نام پديد آورنده : ‏تتليف تودور بومپا

عنوان : ‏اصول و روش شناسي تمرين از كودكي تا قهرماني

‏رديف : ‏۴۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz