کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اطلاعات عمومي دووميداني+‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و ان

کتاب ‏اطلاعات عمومي دووميدانينویسنده ‏- در انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۹ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه بيژن شادمهر

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏اطلاعات عمومي دووميداني

‏رديف : ‏۴۴۱

کتاب ‏اطلاعات عمومي ورزش چوگان ‏تهيه و تنظيم مهرعلي باران چشمه انتشارات ‏ستادمشترك سپاه ،معاونت تربيت بدني ،مديريت طرح و تحقيقات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲ص.

ناشر : ‏ستادمشترك سپاه ،معاونت تربيت بدني ،مديريت طرح و تحقيقات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم مهرعلي باران چشمه

عنوان : ‏اطلاعات عمومي ورزش چوگان

‏رديف : ‏۴۴۲

کتاب ‏اطلاعات مهندسي فضاهاي سرپوشيده ورزشي ‏اثر رابين كرين ،مالكوم ديكسون انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۹۸ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محسن بلوريان

نام پديد آورنده : ‏اثر رابين كرين ،مالكوم ديكسون

عنوان : ‏اطلاعات مهندسي فضاهاي سرپوشيده ورزشي

‏رديف : ‏۴۴۳

کتاب ‏اطلاع رساني به معلولان و پيشنها شبكه اطلاع رساني براي معلولان كشور ‏تاليف تاج الملوك ارجمند انتشارات ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۱۸ ص.

ناشر : ‏دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف تاج الملوك ارجمند

عنوان : ‏اطلاع رساني به معلولان و پيشنها شبكه اطلاع رساني براي معلولان كشور

‏رديف : ‏۴۴۴

کتاب ‏اطلاع رساني : نظام ها و فرآيندها ‏عباس حري انتشارات ‏نشر كتابدار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۶۵ ص

ناشر : ‏نشر كتابدار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عباس حري

عنوان : ‏اطلاع رساني : نظام ها و فرآيندها

‏رديف : ‏۴۴۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz