کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏اقتصاد،توسعه از ‏مالكوم گيليس[ … و ديگران] +‏نشر ني

کتاب ‏اقتصاد،توسعهنویسنده ‏مالكوم گيليس[ … و ديگران] در انتشارات ‏نشر ني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۴۷ ص . جدول ،نمودار

ناشر : ‏نشر ني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه غلامرضا آزاد ارمكي

نام پديد آورنده : ‏مالكوم گيليس[ … و ديگران]

عنوان : ‏اقتصاد،توسعه

‏رديف : ‏۴۶۶

کتاب ‏اقتصاد ورزش ‏مثلف ولاديمير آندرف،ژان فرانسوا نيس انتشارات ‏علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۲ ص :. جدول

ناشر : ‏علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه اله وردي جزايري

نام پديد آورنده : ‏مثلف ولاديمير آندرف،ژان فرانسوا نيس

عنوان : ‏اقتصاد ورزش

‏رديف : ‏۴۶۷

کتاب ‏اقليم و معماري ‏تاليف مرتضي كسمايي انتشارات ‏شركت خانه سازي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج :. مصور،نقشه ،جدول ،نمودار

ناشر : ‏شركت خانه سازي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مرتضي كسمايي

عنوان : ‏اقليم و معماري

‏رديف : ‏۴۶۸

کتاب ‏الفباي كشتي ‏نوشته رايكوپتروف انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۶ص :. مصور

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،اداره كل تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏برگردان ناصرنوربخش

نام پديد آورنده : ‏نوشته رايكوپتروف

عنوان : ‏الفباي كشتي

‏رديف : ‏۴۶۹

کتاب ‏الفباي واليبال: مجموعه مهارتهاي پايه بازيهاي مشابه واليبال ‏نوشته انجمن بهداشت ،تربيت بدني و تفريحات سالم كانادا انتشارات ‏مبتكران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۶۳ص:. ، مصور

ناشر : ‏مبتكران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه خسرو ابراهيم

نام پديد آورنده : ‏نوشته انجمن بهداشت ،تربيت بدني و تفريحات سالم كانادا

عنوان : ‏الفباي واليبال: مجموعه مهارتهاي پايه بازيهاي مشابه واليبال

‏رديف : ‏۴۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz