کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏امپراتوري آشور از ‏تاليف دان ناردو+‏ققنوس

کتاب ‏امپراتوري آشورنویسنده ‏تاليف دان ناردو در انتشارات ‏ققنوس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۸ ص.

ناشر : ‏ققنوس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي حقيقت خواه

نام پديد آورنده : ‏تاليف دان ناردو

عنوان : ‏امپراتوري آشور

‏رديف : ‏۴۸۱

کتاب ‏امداد در جنگ و صلح ‏محمد علي شاهرودي انتشارات ‏جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج ،۱۶۷ ص

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏محمد علي شاهرودي

عنوان : ‏امداد در جنگ و صلح

‏رديف : ‏۴۸۲

کتاب ‏انتخاب پيروزي ‏نوشته سوزي اونيل انتشارات ‏روا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۷۵ ص :. عكس

ناشر : ‏روا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سوسن اردكاني شاهين

نام پديد آورنده : ‏نوشته سوزي اونيل

عنوان : ‏انتخاب پيروزي

‏رديف : ‏۴۸۳

کتاب ‏انتخاب منابع اطلاعاتي ‏نوشته جيل لامبرت انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۹۳ ص.

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهري صديقي

نام پديد آورنده : ‏نوشته جيل لامبرت

عنوان : ‏انتخاب منابع اطلاعاتي

‏رديف : ‏۴۸۴

کتاب ‏انتخاب منابع اطلاعاتي كتاب ،پايگاه اطلاعاتي ،مجله و … ‏تاليف حميدمحسني انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏،۱۶۵ص.

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حميدمحسني

عنوان : ‏انتخاب منابع اطلاعاتي كتاب ،پايگاه اطلاعاتي ،مجله و …

‏رديف : ‏۴۸۵

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz