کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏ايران سرزمين تمدن از ‏بهمن پارسا،ماهنوش يزدان ستا+‏كتاب سرا

کتاب ‏ايران سرزمين تمدننویسنده ‏بهمن پارسا،ماهنوش يزدان ستا در انتشارات ‏كتاب سرا ‏تهران

صفحه شمار : ‏بدون شماره گذاري ص :. مصور،نقشه

ناشر : ‏كتاب سرا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه انگليسي استل فقه

نام پديد آورنده : ‏بهمن پارسا،ماهنوش يزدان ستا

عنوان : ‏ايران سرزمين تمدن

‏رديف : ‏۵۳۱

کتاب ‏ايران قاجار از ديدگاه دو هنرمند فرانسوي ‏پديدآورندگان اوژن فلاندي ،پاسكال كست انتشارات ‏نگار ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۷127=ص :. مصور

ناشر : ‏نگار

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏پديدآورندگان اوژن فلاندي ،پاسكال كست

عنوان : ‏ايران قاجار از ديدگاه دو هنرمند فرانسوي

‏رديف : ‏۵۳۲

کتاب ‏ايران مرز پرگهر مجموعه اي از تصاوير جدابيتها و مكانهاي تاريخي ايران آلبوم اول ‏- انتشارات ‏فرهنگسراي ميردشتي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰ ص :. مصور

ناشر : ‏فرهنگسراي ميردشتي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏ايران مرز پرگهر مجموعه اي از تصاوير جدابيتها و مكانهاي تاريخي ايران آلبوم اول

‏رديف : ‏۵۳۳

کتاب ‏ايران و بازيهاي المپيك ‏تاليف محمد آهنچي ،ناصر نژند انتشارات ‏- ‏تهران

صفحه شمار : ‏ج ،۸۷۰ ص :. جدول ،عكس بخشي رنگي

ناشر : ‏-

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمد آهنچي ،ناصر نژند

عنوان : ‏ايران و بازيهاي المپيك

‏رديف : ‏۵۳۴

کتاب ‏اي رسول خدا!… ‏رضا شيرازي انتشارات ‏پيام آزادي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۷۱ ص

ناشر : ‏پيام آزادي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏رضا شيرازي

عنوان : ‏اي رسول خدا!…

‏رديف : ‏۵۳۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz