کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بازسازي اراده و شخصيت : چگونه اراده خود را تقويت كنيم از ‏كربيكف+‏آفاق

کتاب ‏بازسازي اراده و شخصيت : چگونه اراده خود را تقويت كنيمنویسنده ‏كربيكف در انتشارات ‏آفاق ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۴۸ ص

ناشر : ‏آفاق

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏مترجم هوشيار رزم آزما

نام پديد آورنده : ‏كربيكف

عنوان : ‏بازسازي اراده و شخصيت : چگونه اراده خود را تقويت كنيم

‏رديف : ‏۵۵۱

کتاب ‏بازنگري بر فعاليتهاي بدني ‏رجبعلي مظلومي انتشارات ‏آفاق ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۲۷ ص.

ناشر : ‏آفاق

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏رجبعلي مظلومي

عنوان : ‏بازنگري بر فعاليتهاي بدني

‏رديف : ‏۵۵۲

کتاب ‏بازي درماني ‏ويرجينيام اكسلاين انتشارات ‏كيهان ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۳۶۹ ]ص :. مصور

ناشر : ‏كيهان

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه احمد حجاران

نام پديد آورنده : ‏ويرجينيام اكسلاين

عنوان : ‏بازي درماني

‏رديف : ‏۵۵۳

کتاب ‏بازي درماني ،نظريه ها،روش ها و كاربردهاي باليني ‏- انتشارات ‏داژه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۶۶ ص.

ناشر : ‏داژه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و تاليف الهه محمداسماعيل

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏بازي درماني ،نظريه ها،روش ها و كاربردهاي باليني

‏رديف : ‏۵۵۴

کتاب ‏بازيگر و بدنش ‏نوشته ليتز پيسك انتشارات ‏صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ،واحد فعاليتهاي فرهنگي ،مدرسه هنر و ادبيات كودكان و نوجوانان ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏[۱۰۵ ]ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ،واحد فعاليتهاي فرهنگي ،مدرسه هنر و ادبيات كودكان و نوجوانان

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه ناصر آقايي

نام پديد آورنده : ‏نوشته ليتز پيسك

عنوان : ‏بازيگر و بدنش

‏رديف : ‏۵۵۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz