کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بازيهاي المپيك :۱۸۹۶ آتن – ۱۹۸۸ سيول / ايران در بازيهاي المپيك :۱۹۴۸ لندن

کتاب ‏بازيهاي المپيك :۱۸۹۶ آتن – ۱۹۸۸ سيول / ايران در بازيهاي المپيك :۱۹۴۸ لندن – ۱۹۷۶ مونرآلنویسنده ‏عطا بهمنش در انتشارات ‏كتابسرا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۵ ص :. عكس

ناشر : ‏كتابسرا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏عطا بهمنش

عنوان : ‏بازيهاي المپيك :۱۸۹۶ آتن – ۱۹۸۸ سيول / ايران در بازيهاي المپيك :۱۹۴۸ لندن – ۱۹۷۶ مونرآل

‏رديف : ‏۵۶۶

کتاب ‏بازيهاي المپيك از آغاز تا امروز،از جشنهاي المپياد ۷۷۶ ق.م . تا بازيهاي سال ۲۰۰۰ سيدني ‏تاليف عطا بهمنش انتشارات ‏هاشمي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۳۱ ص :. عكس سياه و سفيد

ناشر : ‏هاشمي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف عطا بهمنش

عنوان : ‏بازيهاي المپيك از آغاز تا امروز،از جشنهاي المپياد ۷۷۶ ق.م . تا بازيهاي سال ۲۰۰۰ سيدني

‏رديف : ‏۵۶۷

کتاب ‏بازيهاي بومي محلي چهارمحال و بختياري ‏تاليف مژگان هادي پور بروجني انتشارات ‏غزال ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۲۲۴]ص :. مصور

ناشر : ‏غزال

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مژگان هادي پور بروجني

عنوان : ‏بازيهاي بومي محلي چهارمحال و بختياري

‏رديف : ‏۵۶۸

کتاب ‏بازيهاي بومي و محلي آذربايجان غربي ‏تحقيق و تتليف ميرمحمد كاشف انتشارات ‏تكوين ‏اروميه

صفحه شمار : ‏۱۲۷ ص :. مصور

ناشر : ‏تكوين

محل نشر : ‏اروميه

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تحقيق و تتليف ميرمحمد كاشف

عنوان : ‏بازيهاي بومي و محلي آذربايجان غربي

‏رديف : ‏۵۶۹

کتاب ‏بازيهاي پارالمپيك :توسعه بهداشت و حقوق بشر از طريق ورزش ‏كميته بين المللي پارالمپيك انتشارات ‏كميته بين المللي پارالمپيك ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۱۶ ص :. عكس ،نمودار

ناشر : ‏كميته بين المللي پارالمپيك

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏كميته بين المللي پارالمپيك

عنوان : ‏بازيهاي پارالمپيك :توسعه بهداشت و حقوق بشر از طريق ورزش

‏رديف : ‏۵۷۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz