کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بدمينتون به شيوه ساده از ‏تاليف شارون واتاناسين+‏مترجم

کتاب ‏بدمينتون به شيوه سادهنویسنده ‏تاليف شارون واتاناسين در انتشارات ‏مترجم ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۱ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏مترجم

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏اسماعيل كدخدازاده

نام پديد آورنده : ‏تاليف شارون واتاناسين

عنوان : ‏بدمينتون به شيوه ساده

‏رديف : ‏۵۹۱

کتاب ‏بدن انسان در ارتفاع : براي علاقمندان به كوه روي ، كوهنوردي و هوانوردي ‏چارلز .اس . هاستون انتشارات ‏مبتكران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏مبتكران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ايرج مصلحي ميلاني

نام پديد آورنده : ‏چارلز .اس . هاستون

عنوان : ‏بدن انسان در ارتفاع : براي علاقمندان به كوه روي ، كوهنوردي و هوانوردي

‏رديف : ‏۵۹۲

کتاب ‏بدن انسان در ارتفاع : براي علاقمندان به كوه روي ،كوهنوردي و هوانوردي ‏چارلز .اس . هاستون انتشارات ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۷۲ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه ايرج مصلحي ميلاني

نام پديد آورنده : ‏چارلز .اس . هاستون

عنوان : ‏بدن انسان در ارتفاع : براي علاقمندان به كوه روي ،كوهنوردي و هوانوردي

‏رديف : ‏۵۹۳

کتاب ‏بدنسازي براي فوتبال ‏تاليف مركز تحقيقات دانشگاه جان مورس انگلستان انتشارات ‏لك لك ‏تهران

صفحه شمار : ‏[۸۸ ]ص :. جدول ،عكس

ناشر : ‏لك لك

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه محمد فرامرزي

نام پديد آورنده : ‏تاليف مركز تحقيقات دانشگاه جان مورس انگلستان

عنوان : ‏بدنسازي براي فوتبال

‏رديف : ‏۵۹۴

کتاب ‏بدنسازي كودكان و نوجوانان ،براي گروههاي سني الف تا د ‏نوشته عطااله محمدعلي نژاد انتشارات ‏انتشارات علم و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴ ص :. مصور تمام رنگي

ناشر : ‏انتشارات علم و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نوشته عطااله محمدعلي نژاد

عنوان : ‏بدنسازي كودكان و نوجوانان ،براي گروههاي سني الف تا د

‏رديف : ‏۵۹۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz