کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بدنسازي و آمادگي براي واليبال از ‏تاليف انجمن ملي قدرت و آماده س

کتاب ‏بدنسازي و آمادگي براي واليبالنویسنده ‏تاليف انجمن ملي قدرت و آماده سازي در انتشارات ‏مبتكران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۰ص :. مصور، جدول

ناشر : ‏مبتكران ، سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ، معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه خسرو ابراهيم ف ويراستار عيسي كاتوزيان

نام پديد آورنده : ‏تاليف انجمن ملي قدرت و آماده سازي

عنوان : ‏بدنسازي و آمادگي براي واليبال

‏رديف : ‏۵۹۶

کتاب ‏بدنسازي و آمادگي براي واليبال ‏تاليف انجمن ملي قدرت و آماده سازي انتشارات ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۰ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه خسرو ابراهيم ف ويراستار عيسي كاتوزيان

نام پديد آورنده : ‏تاليف انجمن ملي قدرت و آماده سازي

عنوان : ‏بدنسازي و آمادگي براي واليبال

‏رديف : ‏۵۹۷

کتاب ‏بدنسازي و تمرين هاي كششي ‏باب اندرسون انتشارات ‏ققنوس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۳۶ ص . مصور

ناشر : ‏ققنوس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه تهمينه ميرهاشميان

نام پديد آورنده : ‏باب اندرسون

عنوان : ‏بدنسازي و تمرين هاي كششي

‏رديف : ‏۵۹۸

کتاب ‏براي هر ستاره : مجموعه اشعار ‏تاليف محمد زهري انتشارات ‏توس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۲۷ ص.

ناشر : ‏توس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمد زهري

عنوان : ‏براي هر ستاره : مجموعه اشعار

‏رديف : ‏۵۹۹

کتاب ‏براي هر ستاره : مجموعه اشعار ‏تاليف محمد زهري انتشارات ‏توس ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۲۷ ص.

ناشر : ‏توس

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف محمد زهري

عنوان : ‏براي هر ستاره : مجموعه اشعار

‏رديف : ‏۶۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz