کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بربريت مدرن اروپا در هزاره سوم +‏قطره

کتاب ‏بربريت مدرن اروپا در هزاره سوم نویسنده ‏- در انتشارات ‏قطره ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۶۰ ص.

ناشر : ‏قطره

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏بربريت مدرن اروپا در هزاره سوم

‏رديف : ‏۶۰۱

کتاب ‏برخاستن از بستر بعد از عمل جراحي … راهنماي مراقبتهاي بعد از عمل ‏- انتشارات ‏براي فردا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵ ص. ،ج. ۴۲ :مصور رنگي

ناشر : ‏براي فردا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏برخاستن از بستر بعد از عمل جراحي … راهنماي مراقبتهاي بعد از عمل

‏رديف : ‏۶۰۲

کتاب ‏بررسي ابعاد فرهنگي – اجتماعي مسابقات جام جهاني ۱۹۹۸ فرانسه ‏تلخيص و تدوين رقيه پلويي ،ميترا حسن نيا،روح انگيز روزبهاني انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،اداره كل دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي ‏تهرن

صفحه شمار : ‏۱۶۷ ص :. جدول

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،اداره كل دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي

محل نشر : ‏تهرن

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تلخيص و تدوين رقيه پلويي ،ميترا حسن نيا،روح انگيز روزبهاني

عنوان : ‏بررسي ابعاد فرهنگي – اجتماعي مسابقات جام جهاني ۱۹۹۸ فرانسه

‏رديف : ‏۶۰۳

کتاب ‏بررسي تطبيقي تشكلهاي كارگري و كارفرمايي ‏تاليف شمس السادات زاهدي انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏ه،۱۴۱ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف شمس السادات زاهدي

عنوان : ‏بررسي تطبيقي تشكلهاي كارگري و كارفرمايي

‏رديف : ‏۶۰۴

کتاب ‏بررسي عوامل مخرب اسناد و روشهاي حفاظت و درمان آن مجموعه مقالات ‏سازمان اسناد ملي ايران مديريت آماده سازي و مرمت اسناد انتشارات ‏سازمان اسناد ملي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏شانزده ،۲۹۴ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏سازمان اسناد ملي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏سازمان اسناد ملي ايران مديريت آماده سازي و مرمت اسناد

عنوان : ‏بررسي عوامل مخرب اسناد و روشهاي حفاظت و درمان آن مجموعه مقالات

‏رديف : ‏۶۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz