کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏برنامه آمادگي جسماني+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏برنامه آمادگي جسمانينویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۳۲۷ ص :. جدول ،مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏شهره احقري

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏برنامه آمادگي جسماني

‏رديف : ‏۶۲۱

کتاب ‏برنامه اجباري جهاني ۱۹۸۵ و المپيك ۱۹۸۸ مردان ‏- انتشارات ‏فدراسيون ژيمناستيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۹ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏فدراسيون ژيمناستيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم : كميته فني فدراسيون ژيمناستيك

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏برنامه اجباري جهاني ۱۹۸۵ و المپيك ۱۹۸۸ مردان

‏رديف : ‏۶۲۲

کتاب ‏برنامه اخذ گواهينامه مربيگري ملي ،تيوري مربيگري سطح يك ‏تهيه و تنظيم حوزه معاونت فرهنگي و آموزشي[ سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران] انتشارات ‏دانا ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۹ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏دانا

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تنظيم حوزه معاونت فرهنگي و آموزشي[ سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران]

عنوان : ‏برنامه اخذ گواهينامه مربيگري ملي ،تيوري مربيگري سطح يك

‏رديف : ‏۶۲۳

کتاب ‏برنامه تربيت بدني و ورزش مدارس ‏تتليف محمدتقي حسن زاده ،علي محمدي انتشارات ‏وزارت آموزش و پرورش ،انتشارات تربيت بدني ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۶ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏وزارت آموزش و پرورش ،انتشارات تربيت بدني

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تتليف محمدتقي حسن زاده ،علي محمدي

عنوان : ‏برنامه تربيت بدني و ورزش مدارس

‏رديف : ‏۶۲۴

کتاب ‏برنامه جامع نوتواني قلب و ورزش ‏نويسندگان مجيد ملكي[… وديگران] انتشارات ‏ماهتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۵۵ ص :. مصور

ناشر : ‏ماهتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان مجيد ملكي[… وديگران]

عنوان : ‏برنامه جامع نوتواني قلب و ورزش

‏رديف : ‏۶۲۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz