کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بيماريهاي اسب : دلايل ،علايم و طرز معالجه و مداواي آن از ‏نو

کتاب ‏بيماريهاي اسب : دلايل ،علايم و طرز معالجه و مداواي آننویسنده ‏نويسنده السي هانوير در انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۰۹ ص :. مصور

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم پروانه ناييني

نام پديد آورنده : ‏نويسنده السي هانوير

عنوان : ‏بيماريهاي اسب : دلايل ،علايم و طرز معالجه و مداواي آن

‏رديف : ‏۶۸۱

کتاب ‏بيماريهاي هورمون و متابوليسم ‏تدوين انجمن پزشكي بريتانيا انتشارات ‏سنبله ‏مشهد

صفحه شمار : ‏۱۰۴ ص :. مصور،عكس

ناشر : ‏سنبله

محل نشر : ‏مشهد

مترجم : ‏ترجمه كريم هاشمي ف زيرنظر خليل رحيمي خوش

نام پديد آورنده : ‏تدوين انجمن پزشكي بريتانيا

عنوان : ‏بيماريهاي هورمون و متابوليسم

‏رديف : ‏۶۸۲

کتاب ‏بيمه بيكاري و قانون و مقررات و شعاع عمل آن در ايران ‏تهيه و تدوين علي هاشمي انتشارات ‏موسسه كار و تامين اجتماعي ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۸۹ ص :. جدول ،نمودار

ناشر : ‏موسسه كار و تامين اجتماعي

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تهيه و تدوين علي هاشمي

عنوان : ‏بيمه بيكاري و قانون و مقررات و شعاع عمل آن در ايران

‏رديف : ‏۶۸۳

کتاب ‏بيوشيمي براي پرستار ‏تاليف مرتضي زماني و عبدالوهاب احساني انتشارات ‏چهر ‏تهران

صفحه شمار : ‏ز،۲۰۳ ص :. مصور

ناشر : ‏چهر

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف مرتضي زماني و عبدالوهاب احساني

عنوان : ‏بيوشيمي براي پرستار

‏رديف : ‏۶۸۴

کتاب ‏بيوشيمي عمومي ‏تاليف پرويز شهبازي ، ناصر ملك نيا انتشارات ‏دانشگاه تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲ج :. مصور، جدول

ناشر : ‏دانشگاه تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف پرويز شهبازي ، ناصر ملك نيا

عنوان : ‏بيوشيمي عمومي

‏رديف : ‏۶۸۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz