کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بيومكانيك به زبان ساده از ‏نويسنده تام اكر،ترجمه بيژن شادمهر+‏وزارت فر

کتاب ‏بيومكانيك به زبان سادهنویسنده ‏نويسنده تام اكر،ترجمه بيژن شادمهر در انتشارات ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۲۹ ص. ،مصور

ناشر : ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،سازمان چاپ و انتشارات

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده تام اكر،ترجمه بيژن شادمهر

عنوان : ‏بيومكانيك به زبان ساده

‏رديف : ‏۶۹۶

کتاب ‏بيومكانيك تكنيكهاي ورزش ‏تاليف جيمز ج . هي انتشارات ‏جهاد دانشگاهي ماجد ‏[تهران]

صفحه شمار : ‏۲۶۳-[۱ ]ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏جهاد دانشگاهي ماجد

محل نشر : ‏[تهران]

مترجم : ‏ترجمه جميل آريايي

نام پديد آورنده : ‏تاليف جيمز ج . هي

عنوان : ‏بيومكانيك تكنيكهاي ورزش

‏رديف : ‏۶۹۷

کتاب ‏بيومكانيك ستون فقرات و قفسه صدري ،براساس منابع آزمون هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي فيزيوتراپي ‏- انتشارات ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۴۱ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و گردآوري يحيي سخنگويي ،محمود اكبري ،احمد نجفي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏بيومكانيك ستون فقرات و قفسه صدري ،براساس منابع آزمون هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي فيزيوتراپي

‏رديف : ‏۶۹۸

کتاب ‏بيومكانيك فنون ۴[ چهار ]شنا ‏- انتشارات ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،حوزه معاونت امور فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات و آموزش ‏تهران

صفحه شمار : ‏۳۶۰ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،حوزه معاونت امور فرهنگي و آموزشي ،دفتر تحقيقات و آموزش

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه و اقتباس فريده هادوي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏بيومكانيك فنون ۴[ چهار ]شنا

‏رديف : ‏۶۹۹

کتاب ‏بيومكانيك فنون ورزشي ‏تاليف جيمز هي انتشارات ‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ‏تهران

صفحه شمار : ‏د،۲۰۹ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه مهدي نمازي زاده

نام پديد آورنده : ‏تاليف جيمز هي

عنوان : ‏بيومكانيك فنون ورزشي

‏رديف : ‏۷۰۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz