کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بيومكانيك كاربردي در ورزش از ‏تاليف پرويز كماسي و با كوشش زهرا حسيني+‏م

کتاب ‏بيومكانيك كاربردي در ورزشنویسنده ‏تاليف پرويز كماسي و با كوشش زهرا حسيني در انتشارات ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۰ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏مبتكران ،سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران ،معاونت فرهنگي و آموزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف پرويز كماسي و با كوشش زهرا حسيني

عنوان : ‏بيومكانيك كاربردي در ورزش

‏رديف : ‏۷۰۱

کتاب ‏بيومكانيك و آناتومي كاربردي در ورزش ‏نويسندگان جي . بلوم فيلد،تي . آر .آكلند،بي . سي . اليوت انتشارات ‏وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ‏تهران

صفحه شمار : ‏دوازده ،۶۴۴ ص.

ناشر : ‏وزارت علوم ،تحقيقات و فن آوري ،پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه سعيد ارشم

نام پديد آورنده : ‏نويسندگان جي . بلوم فيلد،تي . آر .آكلند،بي . سي . اليوت

عنوان : ‏بيومكانيك و آناتومي كاربردي در ورزش

‏رديف : ‏۷۰۲

کتاب ‏بيومكانيك و حركت شناسي اندام تحتاني ‏تاليف حسين كريمي ،قدمعلي طالبي ،رضا قلمقاش انتشارات ‏نخل ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۴۴ ص :. مصور،جدول

ناشر : ‏نخل

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف حسين كريمي ،قدمعلي طالبي ،رضا قلمقاش

عنوان : ‏بيومكانيك و حركت شناسي اندام تحتاني

‏رديف : ‏۷۰۳

کتاب ‏پارس پيروز ‏تاليف منوچهر مطيعي انتشارات ‏سمير ‏تهران

صفحه شمار : ‏۴۶۴ ص.

ناشر : ‏سمير

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏تاليف منوچهر مطيعي

عنوان : ‏پارس پيروز

‏رديف : ‏۷۰۴

کتاب ‏پاسخ لاكتات خون فه غعاليت وخزشي ‏تاليف آرتور ولتمن انتشارات ‏چكامه ‏تهران

صفحه شمار : ‏۲۰۷ ص :. نمودار،جدول

ناشر : ‏چكامه

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه عباسعلي گاييني ،محمد فرامرزي

نام پديد آورنده : ‏تاليف آرتور ولتمن

عنوان : ‏پاسخ لاكتات خون فه غعاليت وخزشي

‏رديف : ‏۷۰۵

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz