کتاب الکترونیکی

کتاب – مرجع دریافت کتاب های ایرانی و خارجی – نام کتاب های ایرانی – فهرست کتاب های فارسی و انگلیسی

گت بلاگز ‏تهران ‏بچه ها روي تشك+‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

کتاب ‏بچه ها روي تشكنویسنده ‏- در انتشارات ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۸۷ ص :. مصور

ناشر : ‏كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏مترجم رضا تبريزي

نام پديد آورنده : ‏-

عنوان : ‏بچه ها روي تشك

‏رديف : ‏۵۸۶

کتاب ‏بحران غذا ‏مولف حسن اسعدي انتشارات ‏حسن اسعدي ‏[تهران ؟]

صفحه شمار : ‏۲۳۷ ص :. مصور بخش رنگي ،نقشه ،عكس

ناشر : ‏حسن اسعدي

محل نشر : ‏[تهران ؟]

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏مولف حسن اسعدي

عنوان : ‏بحران غذا

‏رديف : ‏۵۸۷

کتاب ‏بخش پوستر در كنفرانسها :راهنماي برگزاركنندگان ،شركت كنندگان و كتابداران ‏ديتر اشميت ماير انتشارات ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۶ ص :. جدول

ناشر : ‏مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏ترجمه حميده بيرامي طاروني ،سيروس عليدوستي

نام پديد آورنده : ‏ديتر اشميت ماير

عنوان : ‏بخش پوستر در كنفرانسها :راهنماي برگزاركنندگان ،شركت كنندگان و كتابداران

‏رديف : ‏۵۸۸

کتاب ‏بدمينتون : آموزش آسان تكنيك ها و تاكتيك هاي نوين ‏نويسنده حميده اخوان انتشارات ‏بامداد كتاب ‏تهران

صفحه شمار : ‏۱۷۲ ص :. مصور،عكس ،نمودار

ناشر : ‏بامداد كتاب

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏-

نام پديد آورنده : ‏نويسنده حميده اخوان

عنوان : ‏بدمينتون : آموزش آسان تكنيك ها و تاكتيك هاي نوين

‏رديف : ‏۵۸۹

کتاب ‏بدمينتون به شيوه ساده ‏تاليف شارون واتاناسين انتشارات ‏مترجم ‏تهران

صفحه شمار : ‏۵۱ص :. مصور، عكس

ناشر : ‏مترجم

محل نشر : ‏تهران

مترجم : ‏اسماعيل كدخدازاده

نام پديد آورنده : ‏تاليف شارون واتاناسين

عنوان : ‏بدمينتون به شيوه ساده

‏رديف : ‏۵۹۰

 

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz